Nádasdy Ádám

Kalauz a nyelvészi gondolkodáshoz


Pragmatika (használattan)

A pragmatika fő kérdése, hogy mit akar beszédével a beszélő, illetve hogyan érti ezt a hallgató. Ehhez a szituációt is meg kell vizsgálni, hiszen a beszélgetések nem légüres térben zajlanak. Mint mondtuk, a pragmatika a nyelv használatát, a nyelv és a közlési helyzetek kapcsolatát vizsgálja (szemben a szemantikával, mely a jelentést a helyzettől függetlenül elemzi). Vegyük észre, hogy az emberek – a műveltek is! – természetes beszédükben milyen hiányosan és pontatlanul fogalmaznak, és ennek ellenére megértik egymást. Azokról a hiányosságokról és pontatlanságokról van szó, amik egy adott kontextusban nem ártanak a megértésnek. A pragmatika ezt a rejtélyt próbálja megfejteni. Például pragmatikai kérdés, hogy mikor tulajdonítunk egy kérdő mondatnak (Tudnál hozni pénzt?) felszólító értéket; hogy bizonyos szavakat csak bizalmas körben használnak; hogy mikor és milyen célból teszi a beszélő egy kérdés elé azt, hogy Én akkor most megkérdezném

Kalauz a nyelvészi gondolkodáshoz

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2020

ISBN: 978 963 454 579 8

Nádasdy Ádám kötete a nyelvész műhelyébe invitálja az olvasót, hogy megnézze, mit csinál a nyelvész, és főleg: hogyan gondolkodik? Ez a könyv nem valamely nyelvről szól, hanem az emberi nyelvről általában és annak a nyelvész által való leírásáról, feldolgozásáról. A legtöbb példa persze a magyarból van, hiszen ez áll a legközelebb a magyar olvasóhoz, és bizonyos jelenségeket kiválóan lehet a magyarral illusztrálni (másokat meg nem). Alapvető kérdések is szóba kerülnek: van-e könnyebb vagy nehezebb nyelv? Összefügg-e a nyelv a gondolkodással? E mű bemutatja a nyelvészet fő területeit, a nyelvtant, hangtant, jelentéstant. Nem mindent tartalmaz a nyelvészet világából; de amit igen, azt becsülettel elmondja. Egy-egy kérdést igazán alaposan körbejár: például hogyan képezi a magyar a tárgyragot?

A kötet szól mindenkinek, akit érdekel(nek) a nyelv(ek). Vannak benne olvasmányosabb szakaszok, de vannak technikaibb, nehezebb részek is, hiszen ez tudomány, nem szabad úgy tenni, mintha nagyon könnyű volna.

A szerző a magyar és angol hangtan szakembere, számos cikk és tananyag szerzője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott professzora. Főleg angol és általános nyelvészetet tanított. A nyelvtudományt számos rádióműsorban, újságcikkben, könyvben népszerűsíti.

Hivatkozás: https://mersz.hu/nadasdy-kalauz-a-nyelveszi-gondolkodashoz//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave