Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A vulkáni aktivitás erőssége

A vulkánok potenciális veszélyességét kitörésük nagysága és intenzitása alapján jellemzik, de ennek mérése nem egyszerű. Általában a kitörés nagyságához a teljes megmozgatott tömeget (m3 vagy kg), míg a kitörés intenzitásához a kitörés sebességét vagy a tömeg/sebesség arányát számítják. Ilyen logika alapján számítják a vulkáni robbanás indexét (VEI = Volcanic Explosivity Index), egy már régóta elfogadott séma alapján (Newhall–Self, 1982). A kiszámított VEI-értéket a fellövellt hamu jól mérhető magassága és a megmozgatott vulkáni anyag térfogata alapján egy kilencfokozatú skálán rögzítik (2.1. táblázat). A történelmi kitörések, amelyek robbanásveszélyesek voltak, de más leíró információval nem rendelkezünk róluk, alapértelmezetten 2-es VEI-értékkel rendelkeznek. A halálos áldozatok általában a 6-osnál nagyobb VEI-hez kapcsolhatók. A „jelentős vulkánkitörést” olyan kategóriába sorolják, amely megfelel a következő kritériumok legalább egyikének: halálos kimenetelű, mérsékelt károkat okoz (kb. 1 millió dollár vagy több), VEI-értéke 6 vagy annál nagyobb, és a kitörést cunami vagy súlyos földrengés kíséri.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave