Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A cunami következményei, a környezeti és társadalmi károk

A cunami egyrészt a nagy mennyiségű vízzel és általa szállított hordalékkal okoz károkat. Az elmúlt évszázadokban a földrengésekhez kapcsolódó cunamik rombolásai követelték a legtöbb áldozatot (2.5. táblázat). A különböző adatbázisokban (pl. emdat.be, munichre.com) a cunami a földrengésekkel, illetve a vulkáni tevékenységekkel együtt jelenik meg, ezért a regionális károk önmagukban általában nem nyerhetőek ki ezekből az adatbázisokból. Az önmagában megjelenő (a szeizmikus és vulkáni okokon kívüli) cunami csak kevés helyen és alkalommal járt nagy áldozattal. Ugyanakkor ebben az évszázadban a földrengések és az olykor azokhoz kapcsolódó cunamik voltak a legtöbb áldozattal járó katasztrófák, hiszen a tengerparti területek általában sűrűn lakottak.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave