Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A lejtős tömegmozgások fizikai háttere

A lejtőn történő mozgás fizikai hátterét a lejtőn lévő mozgó súllyal és a gravitációs erővel számoló összefüggés írja le (2.22. ábra; Sidle, 2006; De Blasio, 2011). A mozgás lényegében anyagáthelyeződést jelent, amely a mozgást hajtó nyíróerők és azt akadályozó, ellenálló erők eredője alapján következik be. Súrlódás nélküli esetben a test G súlya két összetevőre bontható: a lejtővel/nyírási síkkal párhuzamos F1 és az arra merőleges F2 erők. Ekkor ezek az alábbiak szerint számíthatóak ki: F2 = G cos α és F1 = G sin α (α – a lejtő szöge).

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave