Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Trópusi ciklonok

A trópusi ciklonok az 5. és 20. szélességi körök között az óceánok felett keletkeznek. Kialakulásuk feltétele, hogy az óceán felszíni hőmérséklete 26 °C feletti legyen, ahonnan a meleg, nedves, párás levegő nagy magasságba emelkedve a troposzféra határán terjed szét. A felszálló levegő közben lehűl, a nedvesség lassan kicsapódik, és a rendszer látens hőt bocsát ki. A légköri rendszer a Coriolis-erő hatására az óramutató irányával ellentétesen forgásba kezd, és a rendszer közepén, a trópusi ciklonoknak megfelelően, több tucat km átmérőjű „szem” alakulhat ki, amely éles felhőfallal különül el a felszálló levegőtől (4.1. ábra). Ebben a zónában lefelé irányul a szélmozgás, nagyon kicsi a légnyomás (870–960 hPa, szemben az átlagos 1000 hPa-os értékkel), és a léghőmérséklet 10-12 ºC-kal melegebb (az ilyen leszálló légtömegnél ez szabályszerű). E környező területek nedvességét magába szívva a ciklonok felhői heves esőket hoznak (Keller–DeVecchio, 2016).

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave