Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A hurrikán és a tájfun főbb sajátosságai

A trópusi ciklonok két jellemző megjelenési formája a hurrikán, amely az Atlanti-óceán felett alakul ki, és a tájfun, amely a Csendes-óceánhoz köthető. Ezeknél a legnagyobb szélsebesség a felhőfal peremén mérhető. A szélerősség alapján a hurrikánokat a Saffir–Simpson-féle − inkább tapasztalati − skála alapján szokták osztályozni, ahol a 60 km/h alatti sebesség esetén a képződményt még csak légköri depressziónak, a 119 km/h alattit pedig trópusi viharként tartják nyilván, és csak a 120 km/óránál nagyobb sebesség esetén beszélnek hurrikánról. Ezeket a legnagyobb szélsebesség nagysága szerint öt kategóriára bontják, ami a potenciális károk nagyságát is jelzi (4.1. táblázat). A hurrikánok és tájfunok az óceánok feletti keletkezési helyüktől általában nem nagy (és többnyire nem saját), kb. 30-40 km/h sebességgel északias irányba szállítódnak, és közben a meleg tengerek felett energiát és nedvességet tudnak felvenni, így a többletenergia-felvétel révén a felhőfalban a szél sebessége akár a 250 km/h-t is elérheti, szemben a központi rész nyugodt körülményeivel. A trópusi viharok kb. fele válik hurrikánná vagy tájfunná, évente számuk mintegy 45, illetve 25.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave