Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


A villámárvízveszély kiszámítása

A villámárvizek veszélyét mutató térképet részben állapotmeghatározási, részben tervezési és védelmi-előrejelzési célból készítik. Ezek a céloknak megfelelően különböző paraméterek használatával készíthetők el. Az egyik gyakran használt módszer a villámárvíz potenciáljának kiszámítása, amelyet az NWC (Nemzeti Éghajlati Szolgálat) és a NOAA készített (FFPI, 2006). Ennél a módszernél négy paraméter (lejtőszög, vegetációsűrűség, területhasználat és talajtípus) értékeit a vizsgált területre fektetett négyzetháló értékeiként kezelik, és azokat a térképeket egyszerű GIS-technikával egymással átlapolják. A legfontosabb paraméter a lejtőszög, amit súlyozással vesznek figyelembe, de az alábbi példában az egyszerűsítés kedvéért mint egyenlő súlyú paramétert mutatjuk be. Az értékeket négy csoportba sorolják, és így kapja a négyzet az adott értéket. A második figyelembe vett paraméter az erdősűrűség, a harmadik a területhasználat, amely a gyakorlatban a felszínborítás típusát (vízvisszatartó vagy -megkötő jellegét) jelenti. A negyedik paraméter a talajtípust osztályozza, annak a mechanikai összetétele alapján a talaj infiltrációs kapacitására utalva (6.9. ábra). A villámárvíz potenciális veszély indexét, korai figyelmeztető rendszerként (2-3 nappal korábban) is próbálják használni több államban (NWC). A gond ezzel az, hogy a csapadék előrejelzése nagyon bizonytalan, az újabb elemzések radartechnikával a felhők telítettségéből csak kb. fél órával az esemény előtt tudnak hitelesnek elfogadható becslést adni.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave