Mezősi Gábor

Természeti veszélyek

és hatásaik csökkentése


Általános jellemzés, típusok

Unikális természeti jelenség a felszínt nagy területen, gyakran egy-két hónapra is befedő, a tél végi, kora tavaszi időszakban megjelenő belvíz. Az egyediséget egyrészt az a tulajdonság adja, hogy a megjelenésének komplexitásában jellegzetesen Kelet-Európában, főként a Kárpát-medencében fordul elő (6.2. kép). Az a tény, hogy a felszínt olykor víz borítja, nem ritka jelenség más országokban sem, hiszen a gyenge lefolyású, kötött talajú felszíneken nem ritka az előfordulása. Vizuálisan hasonló jelenség látható Kanadában, Hollandiában vagy Szerbiában is, de ezek általában más-más folyamatok eredményeképp jöttek létre.

Természeti veszélyek

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 625 2

A könyv az egyre nagyobb társadalmi és gazdasági károkat okozó geofizikai, meteorológiai, hidrológiai és biológiai jellegű természeti veszélyekkel foglalkozik. Ezeknek a veszélyeknek a kialakulását, valamint az élő és élettelen környezetben kiváltott hatásukat mutatják be az egyes fejezetek. Az összeállítás szintetizálja a természet- és társadalomföldrajzi megközelítést, és feltárja a káros hatások mérséklésének lehetőségeit, továbbá a globális jelenségek mellett azokra a folyamatokra összpontosítja a figyelmet, amelyek Európában és Nyugat-Ázsiában a legjellemzőbbek.

A szerző amellett érvel, hogy megfelelő ismeretekkel és felkészültséggel a természeti veszélyek szerteágazó, klímaváltozással összefonódó hatásai csökkenthetők. Művében bőségesen támogatja digitálisan elérhető szakmai információkkal az olvasót, hogy ezzel is segítse a természeti veszélyek felismerését és kezelését. A kötet jól használható a témával foglalkozó hallgatók, oktatók, szakemberek, érdeklődők és a döntéselőkészítésben érdekeltek számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-termeszeti-veszelyek//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave