Veres Zoltán

A szolgáltatásmarketing alapkönyve

Bővített kiadás


A SERVQUAL-módszer

Az eljárást Parasuraman és munkatársai dolgozták ki 1986-ban, és szélesebb körben 1988-ban tették közzé.1 Alapelemeit már láttuk a gap-modell tárgyalásakor. A módszer lényege, hogy az igénybe vevők elégedettsége az elvárt és az észlelt teljesítmény eltérésével arányos, következésképpen ezt az eltérést kell megmérni. A kibővített gap-modell a módszer elméleti kerete, és a mérést kérdőíves megkérdezés valósítja meg, amelyben 22 minőségre vonatkozó állítást kell a válaszadóknak minősíteni. Ez a 22 állítás „fedi le” a legjobb statisztikai kapcsolattal a kibővített gap-modell ötelemű minőségképét. Ebből 5–5 állítás írja le a „megbízhatóság”, illetve az „empátiakészség” elemeket, míg 4–4 tartozik a „tárgyi elemek”, a „reagálási készség” és a „biztonság” összetevőkhöz. A módszer eredeti változatában az állítások között voltak pozitív és negatív kijelentések is, pl.

A szolgáltatásmarketing alapkönyve

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 641 2

Az élesedő versenynek köszönhetően a szolgáltatótevékenység fókuszában az ügyintézés minősége, biztonsága és gyorsasága, a meglévő és a potenciális ügyfélkapcsolatok elmélyítése áll. A szolgáltatásmarketing előtt álló legnagyobb kihívás, hogy képes-e javítani az ügyfelek vásárlásélményét, és hogy hogyan tud alkalmazkodni az új technológiák által átformált játékszabályokhoz. A kihívásokra a válaszok ebben a könyvben keresendők. Veres Zoltán munkáját nemcsak a marketing- és PR-szakemberek forgathatják haszonnal, de kétségkívül minden olyan szolgáltatószektorban tevékenykedő vállalat, intézmény vezetői és munkatársai is, melyeknek eredményességét döntően meghatározza, hogy milyen kép él róluk a fogyasztók fejében.

Domonkos András

a Lombard Lízing Zrt. alapítója

Az elmúlt évektől kezdődően az ipar 4.0, és azon belül is a digitalizáció gyors fejlődése, alapvető változásokat követel meg a vállalatok menedzselésében és marketingjében. Így van ez a szolgáltatások területén is. Éppen ezért örömmel üdvözlöm, hogy Veres Zoltán az új követelményeknek megfelelően bővítette a 2009-ben írt könyvét. Így ez az új kiadás, megőrizve a korábbi művének erényeit, még a legkényesebb igényeknek is megfelel. Biztos vagyok benne, hogy a könyv mind a szakmában dolgozók, mind az oktatók, hallgatók és a kutatók körében továbbra is alapműnek fog számítani.

Rekettye Gábor

az MTA doktora

Professor Emeritus

Pécsi Tudományegyetem

Hivatkozás: https://mersz.hu/a-szolgaltatasmarketing-alapkonyve-bovitett-kiadas//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave