Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes, Török Ádám (szerk.)

Trendek és töréspontok II.


Törökország regionális hatalmisága

Miközben a török regionális hatalmiságnak szerves elemét képezi a NATO-tagság, a törökök NATO-ba vetett bizalma megrendült, amikor a 2003-as iraki háborúban hiába kérte Törökország, a NATO nem léptette hatályba az 5-ös cikkelyt. (2012-ben Erdoǧan ismét fontolgatta a kérést a szíriai konfliktus kapcsán, de erre nem került sor.) A biztonságról való saját gondoskodás programja előtérbe került annak ellenére is, hogy a NATO-n belül Törökország rendelkezik a második legerősebb hadsereggel, és közel-keleti összehasonlításban is a térség egyik legjelentősebb katonai ereje. A 2011-től a térségben és Törökország közvetlen szomszédságában bekövetkező „arab tavaszban” Törökország – éppen az addigra kialakult pozitív képe alapján – a külvilág és a Nyugat számára úgy tűnt, hogy jó példa lehetne az átalakuló országok számára,1 bár a török vezetők és elemzők többször figyelmeztettek arra, hogy hiba lenne Törökországot a sok tekintetben markánsan eltérő és más fejlődési utat bejáró arab országok elé példaként állítani.2 2012-re a „török modell” kérdése azonban gyakorlatilag eltűnt a retorikából, ami nem feltétlenül a török pozíciók hirtelen gyengülését jelentette, hanem azt, hogy az „arab tavasz” meghaladta az idegen modelleket, és saját fejlődési utakat jelölt ki. Másrészt azonban a török szerepvállalás, majd később beavatkozás a szíriai arab tavaszos eseményekbe egy új narratívát eredményezett, melynek a kicsengése és fogadtatása már korántsem volt pozitív. A neoottomanizmus ugyanis az Oszmán Birodalom emlékét idézte, ami az egyre aktívabbá váló török külpolitikával összefonódva Törökország térségbeli megítélését visszahelyezte a realista dimenzióba. Törökország vonzereje megszűnt, és ismét annak látszik, ami: egy a saját érdekeit akár agresszívan is érvényesítő regionális hatalomnak. A török szerepvállalás Szíriában felélesztette az arab–török másság tudatosságát, míg az Erdoǧan-kormányok ideológiai közelsége a Muszlim Testvérekhez kihívást intézett mindazon arab államok felé (Egyiptom, Szaúd-Arábia stb.), melyek az MT-vel ellenségesek. Ráadásul a török regionális fellépés Szaúd-Arábia mint az iszlám világ vezetője felé is kihívást intéz, amikor a szunnita iszlámon belül kínálja a „mérsékelt iszlám” alternatíváját a szaúdi vahhábizmussal szemben.

Trendek és töréspontok II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 655 9


A kiadvány regisztrációval szabadon elérhető.

A kötet a Világgazdasági Tudományos Tanács második, 2019/20-as évadában megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza. Az évad során olyan érdekes és aktuális világgazdasági jellegű témák kerültek a Tanács elé, amelyek vagy a kelet-közép-európai régióval foglalkoznak, vagy olyan térségek gazdasági helyzetére, kihívásaira koncentrálnak, amelyek az utóbbi időben Magyarországon is a tudományos érdeklődés homlokterébe kerültek. Az előadók és opponensek – tehát a kötet későbbi szerzői – különböző szempontokból dolgozták fel az egyes témákat, így a közgazdasági megközelítések mellett megjelenik a történészi, bölcsészettudományi, sőt az üzleti aspektus is.

A kötet fejezetei a világ különböző régióra, országaira fókuszálnak, mégis van bennük közös vonás: a megkésett, de sikeres iparosodás nem mindig felhőtlen utóéletét tárják fel. Különösen Törökország és Brazília, de váltakozva több közép-európai ország is felzárkózási sikertörténetnek számított az ezredforduló táján, amit a gyors GDP-növekedés mellett az exportszerkezet látványos átalakulása és a globális értékláncokba való sikeres bekapcsolódás fémjelzett. Mindezt azonban növekvő társadalmi egyenlőtlenségek, környezeti problémák és olykor a politikai instabilitás tünetei kísérték.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szanyi-szunomar-torok-trendek-es-torespontok-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave