Köpeczi Bócz Edit

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége


AZ EGYHÁZPOLITIKAI IRÁNYVONAL KIALAKÍTÁSA

Az ateista világnézet terjesztése, a keresztény társadalom átalakítása, a kezdeti diktatórikus lépések után átgondolt, megtervezett folyamattá vált. Ide tartozott az egyházpolitikai irányvonal kialakítása folyamatos megfigyelése, kiértékelése és a továbblépések meghatározása. Politikai bizottsági határozatok voltak az alapvetően meghatározó iránymutatások az egyházpolitikai munka kialakításában, amelyek a határozatokban foglalt elvek szerint a „vallásos világnézet elleni harcról” szóltak. Az egyházak működésének alapvető feltétele volt az egyházpolitikai irányvonal maradéktalan betartása és betartatása, ami a párt központi bizottságának utasítását követte. A kinevezett egyházi vezetőkön keresztül fokozatosan átformálták és meghatározták az egyházak politikai magatartását.

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 685 6

A kötet a kommunista rendszer által létrehozott „állami hivatal" manipulatív és diktatórikus tevékenységét ismerteti. Megpróbál átfogó képet nyújtani a hivatal működéséről, szövevényes kapcsolatrendszeréről és az egyházak belső hitéletébe történő agresszív beavatkozásokról, bár az Állami Egyházügyi Hivatal több évtizedes működése alatt keletkezett iratanyagok teljes és átfogó vizsgálata, elemzése, még hosszú évekig eltart.

Bemutatja a hivatal létrehozásának előzményeit, az állam és az egyházak között megkötött egyezmények szövegét, megtalálhatók benne az akkor érvényben lévő jogi szabályozások, majd folyamatos durva megsértésük az állam részéről. Jegyzőkönyvek, dokumentumok árulkodnak az egyházi személyek megfigyeléseiről, ártatlan emberek meghurcolásáról.

A digitális kiadást a szerző az Állami Egyházügyi Hivatal nemzetközi tevékenysége c. fejezettel egészítette ki.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kopeczi-az-allami-egyhazugyi-hivatal-tevekenysege//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave