Köpeczi Bócz Edit

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége


AZ ATEISTA VILÁGNÉZET MINT TUDOMÁNY

A „szovjet elvtársak” részletes útmutatást adtak az ateizmus terjesztésének alapvető fontosságáról. Magyarországról rendszeresen Moszkvába utaztak tapasztalatcserére, ahol az ateizmus lényegét mint tudományt tanulmányozták. A vallás szellemi alapját a tudatlanságban határozták meg. „A vallás ópium”, „a vallást a természet erőinek kiszolgáltatott ember félelme szülte”. Sok más hasonló megfogalmazásban olvashatjuk a tudományos definícióját. „A népek szellemi leigázásának egyik legártalmasabb formája a vallás, amely minden korszakban fékezte a társadalom fejlődését, és a mostani körülmények között is kifejezetten reakciós szerepet tölt be.”

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 685 6

A kötet a kommunista rendszer által létrehozott „állami hivatal" manipulatív és diktatórikus tevékenységét ismerteti. Megpróbál átfogó képet nyújtani a hivatal működéséről, szövevényes kapcsolatrendszeréről és az egyházak belső hitéletébe történő agresszív beavatkozásokról, bár az Állami Egyházügyi Hivatal több évtizedes működése alatt keletkezett iratanyagok teljes és átfogó vizsgálata, elemzése, még hosszú évekig eltart.

Bemutatja a hivatal létrehozásának előzményeit, az állam és az egyházak között megkötött egyezmények szövegét, megtalálhatók benne az akkor érvényben lévő jogi szabályozások, majd folyamatos durva megsértésük az állam részéről. Jegyzőkönyvek, dokumentumok árulkodnak az egyházi személyek megfigyeléseiről, ártatlan emberek meghurcolásáról.

A digitális kiadást a szerző az Állami Egyházügyi Hivatal nemzetközi tevékenysége c. fejezettel egészítette ki.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kopeczi-az-allami-egyhazugyi-hivatal-tevekenysege//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave