Köpeczi Bócz Edit

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége


A BÉKEMOZGALOM NEMZETKÖZI KISZÉLESÍTÉSE

Különböző feladattervek készültek a nemzetközi egyházpolitikai munka papi békemozgalmi tevékenységéhez, kiszélesítéséhez, amit szintén az MSZMP PB határozata alapján készítettek évenként. Az ÁEH Protestáns és Katolikus Főosztálya mindig figyelemmel kísérte a kiemelkedő nemzetközi eseményeket, és igénybe vették a külügyi tapasztalatokat is. Külön feladattervet készítettek a katolikus és nem katolikus egyházak részére.

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 685 6

A kötet a kommunista rendszer által létrehozott „állami hivatal" manipulatív és diktatórikus tevékenységét ismerteti. Megpróbál átfogó képet nyújtani a hivatal működéséről, szövevényes kapcsolatrendszeréről és az egyházak belső hitéletébe történő agresszív beavatkozásokról, bár az Állami Egyházügyi Hivatal több évtizedes működése alatt keletkezett iratanyagok teljes és átfogó vizsgálata, elemzése, még hosszú évekig eltart.

Bemutatja a hivatal létrehozásának előzményeit, az állam és az egyházak között megkötött egyezmények szövegét, megtalálhatók benne az akkor érvényben lévő jogi szabályozások, majd folyamatos durva megsértésük az állam részéről. Jegyzőkönyvek, dokumentumok árulkodnak az egyházi személyek megfigyeléseiről, ártatlan emberek meghurcolásáról.

A digitális kiadást a szerző az Állami Egyházügyi Hivatal nemzetközi tevékenysége c. fejezettel egészítette ki.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kopeczi-az-allami-egyhazugyi-hivatal-tevekenysege//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave