Köpeczi Bócz Edit

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége


AZ ÁEH TEVÉKENYSÉGÉNEK HASZONÉLVEZŐI ÉS KÁRVALLOTTJAI

A hivatal működésének és tevékenységének a kárvallottjait felsorolni lehetetlen volna. Az a tömérdek iratanyag, ami még megmaradt az ÁEH megszüntetése után, nem teljes, mivel egy részét megsemmisítették. Az ÁEH iratanyaga néhány éve kutatható, a teljes feldolgozás még hosszú évek munkája lesz. A sok személyi sérelmen túl a legnagyobb vesztes maga a társadalom. A hivatal megszüntetése után, 1989-ben egy kaotikus állapotot hagyott maga után a tevékenységével. Sikerült a működése révén olyan pusztítást véghezvinni, aminek az utóhatásai még ma is láthatók és tapasztalhatók.

Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 685 6

A kötet a kommunista rendszer által létrehozott „állami hivatal" manipulatív és diktatórikus tevékenységét ismerteti. Megpróbál átfogó képet nyújtani a hivatal működéséről, szövevényes kapcsolatrendszeréről és az egyházak belső hitéletébe történő agresszív beavatkozásokról, bár az Állami Egyházügyi Hivatal több évtizedes működése alatt keletkezett iratanyagok teljes és átfogó vizsgálata, elemzése, még hosszú évekig eltart.

Bemutatja a hivatal létrehozásának előzményeit, az állam és az egyházak között megkötött egyezmények szövegét, megtalálhatók benne az akkor érvényben lévő jogi szabályozások, majd folyamatos durva megsértésük az állam részéről. Jegyzőkönyvek, dokumentumok árulkodnak az egyházi személyek megfigyeléseiről, ártatlan emberek meghurcolásáról.

A digitális kiadást a szerző az Állami Egyházügyi Hivatal nemzetközi tevékenysége c. fejezettel egészítette ki.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kopeczi-az-allami-egyhazugyi-hivatal-tevekenysege//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave