Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A merkantilizmus és a klasszikus politikai gazdaságtan előfutárai

A 2. fejezetben áttekintett folyamatokkal párhuzamosan a gazdaságról való gondolkodás addig szokatlan formája is kibontakozott. Értekezések, vitairatok, pamfletek születtek, amelyek szerzői többnyire kereskedők, üzletemberek voltak, s az uralkodónak, illetve a környezetének akartak tanácsot adni, hogyan lehet előmozdítani az uralkodó és ezzel az ország gazdagságát. Ezt a korszakot szokták merkantilizmusnak nevezni, amely magában hordozza a latin mercator, kereskedő szót.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave