Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


Régi intézményi közgazdaságtan

A historizmus mellett az intézmények vizsgálata volt az a megközelítés, amelynek keretében a főárammal szembeni „eretnek” (heterodox) gondolatok megfogalmazódtak. Amint az előző fejezetben láttuk, a historizmus központja Németország volt. Az intézményi közgazdaságtan elindítója és legmarkánsabb személyisége Thorstein Veblen volt, akit a két világháború között kutatók sora követett, és az intézményi közgazdaságtan az USA-ban önálló irányzattá vált. Az intézmény latin megfelelőjéből (institutio) keletkezett az institucionalizmus kifejezés, ami szélesebb értelemben arra utal, hogy az intézmények szerepét vizsgáljuk társadalomtudományok (pl. közgazdaságtan, szociológia vagy politológia) segítségével. Amikor hozzátesszük az amerikai jelzőt, akkor a Veblennel induló intézményi közgazdaságtanra gondolunk. Ahogy a 15.1. fejezetben látni fogjuk, a 20. század hetvenes éveiben egy másik intézményi közgazdaságtani irányzat is elterjedt, ezért amerikai helyett ma már inkább régi és új intézményi közgazdaságtanról vagy institucionalizmusról szoktunk beszélni. A régi intézményi közgazdaságtan befolyása a második világháború időszakáig tartott, egy kései, a maga korában befolyásos heterodox gondolkodóra, Galbraithre még kitérünk.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave