Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A makroökonómia diadalmas színre lépése: Keynes és kortársai

A két világháború közötti időszak egymást követő politikai és gazdasági megrázkódtatásainak sorozatára a neoklasszikus közgazdaságtan 8.7. fejezetben bemutatott újításai természetesen nem jelentettek kielégítő választ, és a közgazdászok széles köre kezdett újra azzal a kérdéskörrel – a makrogazdaság dinamikájával – foglalkozni, ahonnan a klasszikus politikai gazdaságtan indult. A legnagyobb hatást John Maynard Keynes munkássága váltotta ki, de számos más közgazdász is jelentős gondolatokkal járult hozzá a gazdasági válság és az üzleti ciklusok problémáinak elemzéséhez, időnként egymással párhuzamosan. Ezért Keynes mellett meg kell ismerkednünk a stockholmi iskolával, a hagyományos liberális alapokon nyugvó osztrák iskola Keynesszel szemben álló nemzedékével és a kapitalizmus bajaira Keynesnél radikálisabb megoldást, a piaci szocializmus lehetőségeit keresőkkel.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave