Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A neoklasszikus közgazdaságtan a két világháború között

Az első világháború, a sikeres bolsevik forradalom Oroszországban politikai kihívást jelentett a nyugati világ liberális rendjének, és a háború súlyos gazdasági káoszt is okozott. Az 1929-1933-as világgazdasági válság pedig kifejezetten aláásta a neoklasszikus közgazdaságtan hitelét, magyarázó erejét. Az 1930-as évek folyamán az érdeklődés egyre inkább a makroökonómia felé fordult, valamint egyre nagyobb figyelmet kapott a matematika közgazdasági alkalmazása. Ennek következményeit majd a 10. és 11. fejezetben fogjuk részletesen tárgyalni. Azonban az 1920-as, 1930-as években a neoklasszikus közgazdaságtan keretében, a mikroökonómiában addig is történt említésre méltó fejlődés, amíg Keynes és kortársai új fejezetet nyitottak a makroszintű gazdasági jelenségek elemzésében. A közgazdaságtan tárgyának meghatározásában szintén ekkor rögzült az a definíció, amelyet a közgazdászhallgatók a mai napig tanulnak. A következőkben ezeket a fejleményeket tekintjük át, a közgazdaságtan tárgyára és módszerére vonatkozó nézetekkel kezdve.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave