Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A matematika a közgazdaságtanban

Az a gondolat már a 17. században felbukkant, hogy a matematikát fel lehet használni a közgazdasági elméletekben. Az úgynevezett „politikai aritmetikában” természetesen ez még kezdetleges formában történt, ahogy William Petty kapcsán láttuk (3.3. fejezet). A matematikai közgazdaságtan úttörő munkája Cournot 1838-ban kiadott Vizsgálódások a gazdagság elméletének matematikai elveiről (Recherches sur les principes mathématiques de la théorie des richesses) című könyve volt (8.2. fejezet), ami a maga korában visszhang nélkül maradt. A marginalista forradalomban, különösen Walras munkásságában nagy hangsúlyt kapott a matematikai módszerek használata, de Marshall a matematikai formulákat a függelékbe száműzte, és a neoklasszikus elméletet ő formálta új tudományos paradigmává (8.3. és 8.4. fejezet). Az 1930-as években jelentek meg azok a közgazdászok, akik előkészítették a közgazdaságtan formalizálását, ami a második világháború után vált általánosan elfogadottá. Ekkoriban kezdődött a közgazdaságtan, a matematika és statisztika találkozása, ami az ökonometria megszületésében testesült meg, és végérvényesen átalakította a közgazdaságtan nyelvezetét, kifejezési módját. A matematika alkalmazása nem szorítkozott az ökonometriára. Az 1930-as és 1950-es évek közötti időszakhoz fűződik még a játékelmélet közgazdasági felhasználása, az input-output elemzés és az általános gazdasági egyensúly fejlesztése, amit szintén ebben a fejezetben ismerünk meg.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave