Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


Az osztrák iskola és a kalkulációs vita

Az osztrák iskolának az első világháború előtti időszakban elsősorban német nyelvterületen volt befolyása, valamint Wicksell művein keresztül került be a svéd iskolába. Ahogy Marshall tárgyalásánál láttuk (8.4. fejezet), Menger és követői (Böhm-Bawerk, Wieser) nem voltak ismeretlenek Angliában, de eleven kapcsolatot Lionel Robbins, (8.7. fejezet) a London School of Economics (LSE) professzora tartott fenn az osztrák közgazdászokkal, aki képes volt hozzáférni az osztrák iskola eredményeihez – az angolszász világban akkor már kivételes – német nyelvtudásának köszönhetően. Ő hívta meg az új generáció legmarkánsabb személyiségét, Friedrich A. Hayeket, aki 1931-től a LSE-n tanított, és onnan már nem tért vissza Ausztriába. A német megszállás, a náci uralom azután a többieket is az USA-ba sodorta.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave