Farkas Beáta

A közgazdasági gondolkodás rövid története


A chicagói iskola: a monetarizmus és a közösségi döntések

Az 1970-es években teret nyerő neoliberális gondolkodás nem előzmények nélkül került előtérbe. Az egyik meghatározó szellemi központja a Chicagói Egyetem volt, amely már az 1920-as évektől egyedi szellemi műhelyt, iskolát teremtett az USA közgazdasági képzései között. Azt, hogy a Chicagói Egyetem az 1970-es évek óta milyen súllyal van jelen a közgazdasági gondolkodásban, jól jellemzi, hogy az egyetem harminc olyan egykori diákját vagy/és oktatóját tartja számon, akik 1970 és 2018 között Nobel-díjban részesültek.1 Ennek jelentőségéhez érdemes felidéznünk, hogy 2018-ig összesen 81 személyt díjaztak. A Chicagóhoz köthető Nobel-díjasok közül persze csak egy részük tartozik a chicagói közgazdasági iskolához. A Chicagói Egyetem hírnevét a közgazdasági tanszéke, az üzleti kara és a jogi kara együttesen alapozta meg. Utóbbiban dolgozott az új intézményi közgazdaságtant elindító Ronald Coase, illetve a jog és a közgazdaság határterületi kutatásai váltak nevezetessé. Az új intézményi közgazdaságtannal a 15.1. fejezetben foglalkozunk.

A közgazdasági gondolkodás rövid története

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2021

ISBN: 978 963 454 742 6

A közgazdasági gondolkodás rövid története több évtizedes hiányt pótol a magyar nyelvű könyvkiadásban. Egyrészt olyan tananyagot tartalmaz, amely megalapozza az alapszakos közgazdászhallgatók általános szakmai műveltségét, másrészt a mesterszakos és doktori hallgatók, illetve az érdeklődő szakemberek részletesebb ismereteket is találnak benne. A szerző bemutatja, hogy az egyes korokban mit tartottak a közgazdaságtan tárgyának, milyen kérdések foglalkoztatták a közgazdászokat, és ezeket milyen módszerekkel vizsgálták: mindezeket a kötet szélesebb történelmi és eszmetörténeti háttérbe ágyazza. A hasonló nemzetközi kiadványokhoz képest nagyobb teret szentel az alternatív irányzatoknak, valamint a közép- és kelet-európai, különösen a magyar szerzőknek, akik közül legtöbben a nyugati világban tettek szert hírnévre.

Hivatkozás: https://mersz.hu/farkas-a-kozgazdasagi-gondolkodas-rovid-tortenete//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave