Keegan John

A csata arca

A közkatonák háborúja, 1415–1976. Agincourt, Waterloo és a Somme


Lovasság a gyalogság ellen

Vajon mennyivel voltak sikeresebbek a lovasság összecsapásai a gyalogsággal? Erre nehéz egyértelmű választ adni, az ilyen találkozások jellegüket tekintve ugyanis többfélék lehettek, mint a tüzérséggel történtek. A lovasság okozhatott csakugyan nagyon nagy kárt a gyalogságnak (a „kár” szó itt inkább katonai, mint humán kontextusban értelmezendő). Az Unió Dandár ezredei éppen akkor támadták oldalba d’Erlon hadtestét, amikor az heves tűzben igyekezett oszlopból vonalba fejlődni, és rohamukkal néhány pillanat alatt céljavesztett tömeggé változtatták az addig rendezett, céltudatos magasabb egységet. „Miközben mérsékelt tempóban közeledtünk – írta a dandár egy Evans nevű törzstisztje –, az elülső sorok és a szárnyak kezdték a hátukat befelé fordítani; az oszlopok vége azonban ugyanekkor már menekülőre fogta… A dombról leereszkedő dandár körülbelül 2000 foglyot ejtett, akiket sikerült is hátravinni… Az ellenség birkanyáj módjára menekült a völgyön át… teljesen kiszolgáltatva magát a dragonyosok kénye-kedvének.” A 28. gyalogezred Shelton nevű tisztje, aki gyalogosan követte ezeket a dragonyosokat, tisztán látta, „amint megtámadják a tömött tartalék oszlopot, és áttörnek rajta”. A franciák nagyobb része a lovasság áttörése nyomán a földre dobta fegyverét. (Egy bizonyos Tomkinson a 16. könnyűdragonyosoktól utóbb látta ezeket a puskákat, „két sorban feküdtek a földön, olyan szabályosan, mintha csak fegyverszemlére készítették volna ki őket”.) Akadt azonban, aki nem vált meg a puskájától. „Sokan – emlékezett Marten, a lovas testőrség (Life Guards) 2. ezredének tisztje – a földre vetették magukat, megvárták, míg továbbmegyünk, aztán felálltak, és tüzet nyitottak ránk.” Ezek közül a gyalogosok közül azonban egyik esetben sem sérültek meg sokan. Ahhoz, hogy valakit egy lovas ne tudjon levágni a kardjával, elég volt a földre feküdnie (egy lándzsás döfését azonban már nem lehetett ezen a módon elkerülni), azok pedig, akiknek sikerült a csel, már biztonságban voltak a lovasok mögött, akiknek figyelmét már az ellenség vonalai kötötték le, hiszen arra vitte őket a lendületük. Akik megadták magukat, azoktól minden további nélkül elfogadták ezt, mert erre az epizódra a csata elején került sor: a harcosokra még sok küzdelem várt, sem idejük, sem okuk nem volt rá, hogy puszta szeszélyből öljenek. A nap végén azonban egyes elszigetelt gyalogos csoportok – amelyek lelkileg már megtörtek, és amelyek már nem várhattak segítséget a hadsereg más egységeitől – igyekeztek ugyan menekülni vagy éppen megadni magukat, mégis megsebesítették vagy megölték őket. Duperier, a 18-as huszárok közlegényből lett tisztje késő este rábukkant „egy francúz gyalogezredre, akik egyre azt ordibálták: »vive le Roy« [’éljen a király’], de túl késő volt, a mi embereink pedig mellesleg nem értettek franciául, úgyhogy egészen a tartalékig keresztülvágták magukat rajtuk, ahol aztán két kardhossznyi távolságról sortüzet adtak le ránk. Megfordultunk, és visszafelé is megcsináltuk ugyanazt a mókát.” Murray ezredparancsnok egy csoportnyi menekülő közé keveredett, akik közül az egyik feléje döfött a szuronyával; „küldöncének, hogy megoltalmazza feljebbvalóját, gyors egymásutánban öt vagy hat franciát kellett levágnia”. Ugye érezzük, hogy ez az a történet, amely nem nagyon állná ki a hadbíróság keresztkérdéseit?

A csata arca

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 801 0

A csata arca világszerte az egyik legtöbbet olvasott hadtörténeti munka. 1976-ban jelent meg először angolul, és azóta sok nyelven és sokszor kiadták. A szerző, John Keegan akkoriban a Királyi Akadémia hadtörténettanára volt, és A csata arca volt az első könyve, amellyel azonnal nagy jelentőségű életműve talán legfontosabb darabját is megalkotta. Az évtizedes oktatói tapasztalat és a katonákkal – köztük a második világháborút csapattisztként megjárt és addigra a brit hadsereg vezetőivé emelkedett főtisztekkel – töltött sok idő sajátos gondolatokat sugallt a szerzőnek. Az kezdte érdekelni, mit és hogyan tesznek a közkatonák, a tiszthelyettesek és a csapattisztek a katonai mesterség gyakorlása közben, mert a hadtörténetírás addig inkább a királyok és a vezérek háborújára összpontosított.

Keegan szakít a győztesek ügyét igazoló történetírás évezredes hagyományával, de azzal a hagyománnyal is, amely a visszatekintés bölcsességével – és az íróasztal biztonságos fedezékéből – az események eleve elrendelt, logikus láncának, valamiféle gigászi sakkjátszmának, „a politika folytatásának más eszközökkel" szereti láttatni a háborút. Emberi és materialista hadtörténet ez, utóbbi nem a szó ideológiai értelmében, hanem úgy, hogy Keegan azt vizsgálja: az adott anyagi (topográfiai, haditechnikai, élelmezési, egészségügyi stb.) feltételek mellett mit tehettek, és mit nem tehettek meg a katonák, valamint azt, hogy egy adott társadalom milyen hadsereget állít ki. Elemzi továbbá a csata mint fegyveres összecsapás és mint történelmi jelenség változásait az évszázadok során. Agincourt, Waterloo és a Somme-i offenzíva első napja döntő jelentőségű, sokszor megírt összecsapás, de ahogyan Keegan tekint rájuk, az olyasfajta változást indított el a hadtörténetírásban, amilyet Einstein és társai munkássága a fizikában.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keegan-a-csata-arca//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave