Keegan John

A csata arca

A közkatonák háborúja, 1415–1976. Agincourt, Waterloo és a Somme


A sebesültek

A könnyebb Quatre Bras-i sebesülteket a csatatérről Brüsszelbe szállították a 7. gárdadragonyosok lovain, amelyeket Wellington parancsára mentőszolgálatra osztottak be. Azokat, akik nem bírták a rázkódást, végül kordékra rakták. Waterloo sebesültjeit másnap reggeltől kezdve saját alakulataik szedték össze. A könnyebb eseteket az ezredsebészek látták el, a súlyosabbakat kórházi kezelés céljából Brüsszelbe vitték. Külön szállítójárműveket – többnyire helyieket – alkalmaztak azoknak a sebesülteknek az elszállítására, akikről ezredük nem tudott gondoskodni. Először általában a briteket szállították el. Egyes franciákat éppoly gyorsan evakuáltak, mint bizonyos briteket, de franciák még akkor is maradtak, amikor már minden britet elvittek. Egyesek két napon és három éjszakán át feküdtek a szabad ég alatt, és csak június 21-én szedték össze őket. A súlyos sebesültekkel ekkorra végzett a sokk és a vérveszteség, a könnyebb sérültekkel pedig – ahol nem jutottak vízhez – a kiszáradás.

A csata arca

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 801 0

A csata arca világszerte az egyik legtöbbet olvasott hadtörténeti munka. 1976-ban jelent meg először angolul, és azóta sok nyelven és sokszor kiadták. A szerző, John Keegan akkoriban a Királyi Akadémia hadtörténettanára volt, és A csata arca volt az első könyve, amellyel azonnal nagy jelentőségű életműve talán legfontosabb darabját is megalkotta. Az évtizedes oktatói tapasztalat és a katonákkal – köztük a második világháborút csapattisztként megjárt és addigra a brit hadsereg vezetőivé emelkedett főtisztekkel – töltött sok idő sajátos gondolatokat sugallt a szerzőnek. Az kezdte érdekelni, mit és hogyan tesznek a közkatonák, a tiszthelyettesek és a csapattisztek a katonai mesterség gyakorlása közben, mert a hadtörténetírás addig inkább a királyok és a vezérek háborújára összpontosított.

Keegan szakít a győztesek ügyét igazoló történetírás évezredes hagyományával, de azzal a hagyománnyal is, amely a visszatekintés bölcsességével – és az íróasztal biztonságos fedezékéből – az események eleve elrendelt, logikus láncának, valamiféle gigászi sakkjátszmának, „a politika folytatásának más eszközökkel" szereti láttatni a háborút. Emberi és materialista hadtörténet ez, utóbbi nem a szó ideológiai értelmében, hanem úgy, hogy Keegan azt vizsgálja: az adott anyagi (topográfiai, haditechnikai, élelmezési, egészségügyi stb.) feltételek mellett mit tehettek, és mit nem tehettek meg a katonák, valamint azt, hogy egy adott társadalom milyen hadsereget állít ki. Elemzi továbbá a csata mint fegyveres összecsapás és mint történelmi jelenség változásait az évszázadok során. Agincourt, Waterloo és a Somme-i offenzíva első napja döntő jelentőségű, sokszor megírt összecsapás, de ahogyan Keegan tekint rájuk, az olyasfajta változást indított el a hadtörténetírásban, amilyet Einstein és társai munkássága a fizikában.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keegan-a-csata-arca//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave