Keegan John

A csata arca

A közkatonák háborúja, 1415–1976. Agincourt, Waterloo és a Somme


A taktika

A B. E. F. vezérkarában, illetve a 4. hadsereg parancsnokságán nagyon is tudatában voltak a csapatok tapasztalatlanságának, éppen ezért mindkét törzs a lehető legegyszerűbb terveket dolgozta ki a gyalogság számára. A 4. hadsereg tizenegy frontvonalbeli hadosztályának, melyek közül hat korábban sosem vett még részt csatában, a tüzérségi előkészítés végeztével el kellett hagynia lövészárkait, hogy a zárótűz nyomában haladva 1–1,5 mérföldet (1,6–2,4 km) nyomuljon előre a kijelölt, nagyjából 15 mérföld (24,1 km) széles arcvonalon. A front közepén ennél valamivel kisebb távolság megtételével vehették birtokukba a német lövészárkok második vonalát. Az északi szakaszon ugyanehhez jó 2 mérföldet (3,2 km) kellett legyalogolniuk, délen viszont a németek második vonala olyan mélységben helyezkedett el, hogy a tervezők szerint egyetlen nap alatt nem lehetett elfoglalni, ennek megfelelően a brit támadóknak közelebbi célokat jelöltek ki. A déli szárnyon a britek szomszédságában egy francia csapásmérő csoportosítás sorakozott fel. A verduni csata kielégíthetetlen igényei július 1-jére egyre gyorsuló ütemben mindössze 13 hadosztályra csökkentették az offenzívához adott francia hozzájárulást: ők hatalmas tüzérségi támogatással a Somme két partján készültek támadni. A franciák alegységharcászata, amelyet a kétévi hadviselés során rengeteg vér árán tökéletesítettek, a kis csoportok gyors „ugrásokban” végzett előretörését állította a középpontba úgy, hogy az éppen előremozgó csoportot mindig fedezte tüzével a másik, majd az rohamozott és az első adta a tűzfedezetet. Ez a módszer a második világháborúban már közhellyé vált, és a hagyományos „tűz-és-mozgás” séma kifinomultabb változatait a britek is ismerték, a vezérkar azonban úgy ítélte meg, hogy az ilyen bonyolult manőverek elsajátítása meghaladja a Kitchener-hadosztályok szerény képességeit. Alighanem igazuk volt. A Kitchener-hadosztályok számára alternatívaként kidolgozott harcászati eljárást azonban túlságosan is leegyszerűsítették: a hadosztályoknak egymérföldes (1,6 km) frontszakaszokat jelöltek ki, ahol két dandárral, az első eggyel mint tartalékkal, a második hullámban rohamoztak („two up”). Ez a terepen lévő katonák szempontjából azt jelentette, hogy két, egyenként ezer emberből álló zászlóalj alkotta a dandár első hullámát. Adott jelre ők a saját mellvédeik megmászásához létrákat alkalmazva elhagyták lövészárkaikat, majd négy egysoros vonalba fejlődtek: minden ilyen vonalat egy-egy század alkotott. Az egyes katonák közti térköz 2–3 yard (1,8–2,7 m) volt, a vonalak 50–100 yardos (46–92 m) távközökkel követték egymást, amikor a rohamalakzat megindult a német drótakadályok felé. Mindenki arra számított, hogy ezek addigra a földön hevernek majd, de legalábbis nagy rések tátonganak majd rajtuk. A britek maguk mögött hagyják őket, azután beugrálnak a német lövészárkokba, és elfoglalják azokat. Aki szembeszegül velük, azt leszúrják, lelövik vagy kézigránáttal felrobbantják. Valamikor ezután áthaladnak a tartalékhullámok, és továbbnyomulnak előre, hogy hasonló módszerekkel elfoglalják a németek második állását is.

A csata arca

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 801 0

A csata arca világszerte az egyik legtöbbet olvasott hadtörténeti munka. 1976-ban jelent meg először angolul, és azóta sok nyelven és sokszor kiadták. A szerző, John Keegan akkoriban a Királyi Akadémia hadtörténettanára volt, és A csata arca volt az első könyve, amellyel azonnal nagy jelentőségű életműve talán legfontosabb darabját is megalkotta. Az évtizedes oktatói tapasztalat és a katonákkal – köztük a második világháborút csapattisztként megjárt és addigra a brit hadsereg vezetőivé emelkedett főtisztekkel – töltött sok idő sajátos gondolatokat sugallt a szerzőnek. Az kezdte érdekelni, mit és hogyan tesznek a közkatonák, a tiszthelyettesek és a csapattisztek a katonai mesterség gyakorlása közben, mert a hadtörténetírás addig inkább a királyok és a vezérek háborújára összpontosított.

Keegan szakít a győztesek ügyét igazoló történetírás évezredes hagyományával, de azzal a hagyománnyal is, amely a visszatekintés bölcsességével – és az íróasztal biztonságos fedezékéből – az események eleve elrendelt, logikus láncának, valamiféle gigászi sakkjátszmának, „a politika folytatásának más eszközökkel" szereti láttatni a háborút. Emberi és materialista hadtörténet ez, utóbbi nem a szó ideológiai értelmében, hanem úgy, hogy Keegan azt vizsgálja: az adott anyagi (topográfiai, haditechnikai, élelmezési, egészségügyi stb.) feltételek mellett mit tehettek, és mit nem tehettek meg a katonák, valamint azt, hogy egy adott társadalom milyen hadsereget állít ki. Elemzi továbbá a csata mint fegyveres összecsapás és mint történelmi jelenség változásait az évszázadok során. Agincourt, Waterloo és a Somme-i offenzíva első napja döntő jelentőségű, sokszor megírt összecsapás, de ahogyan Keegan tekint rájuk, az olyasfajta változást indított el a hadtörténetírásban, amilyet Einstein és társai munkássága a fizikában.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keegan-a-csata-arca//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave