Keegan John

Az első világháború


A Varsóért vívott csaták

Az osztrák–magyar összeomlás a kárpáti arcvonalon kiváltotta a háború egyik első nagy stratégiai válságát. Nem csak az osztrák–magyar birodalomnak a hegyek túloldalán fekvő magyar felét fenyegette ellenséges betörés – az orosz tábornokok maguk között már Budapest, a magyar főváros elfoglalását taglalták hetykén –, Németország központi területét is hirtelen fenyegetni kezdte a Szilézia nagyvárosai, Breslau és Posen felé indítható orosz invázió. Kelet-Poroszország fölül nem hárult el a veszély, míg a front legtávolabbi déli végén Bruszilov, a legkiválóbb az orosz tábornokok közül, a Kárpátok hágóit fenyegette. Még Moltke is, akármennyire megtörte a Schlieffen-terv nyilvánvaló kudarca, tudott időt szakítani arra, hogy figyelmét az Aisne mentén zajló csatáról a keleti front ügyeire fordítsa. A vezérkari főnöki beosztásban töltött utolsó napján, mielőtt szeptember 15-én Falkenhayn lépett a helyére, felhívta telefonon Ludendorffot, és kiadta a parancsot egy új, „déli” hadsereg felállítására – déli, mert Kelet-Poroszországtól délre kellett összpontosulnia a győztes német 8. hadsereg és a Monarchia felmorzsolódóban lévő seregei közötti rés kitöltésére. Ludendorff, akit ugyanúgy aggasztott a romló helyzet, mint Moltkét, azzal az ellenjavaslattal élt, hogy adják át az új hadseregnek a 8. hadsereg alakulatainak javát, ez azonban olyan lépés volt, amelynek megtételéhez Moltkéból hiányzott a szükséges energia. Utódja nem tétovázott. Az ugyanolyan éles elméjű, mint amilyen tekintélyt parancsoló külsejű Falkenhayn szeptember 16-án bejelentette, hogy a 8. hadsereg erőinek zöme elvonul Kelet-Poroszországból, és az új, a 9-es hadrendi számot kapó hadsereg alárendeltségébe lép. A 9. hadsereg törzsének főnöke Ludendorff, a hadseregparancsnok Hindenburg lett. Hoffmann, aki a tannenbergi csata alatt a hadműveleti tisztjük volt, itt is a hadműveleti osztály vezetését vette át. Szeptember 18-án Ludendorff gépkocsin elhajtott találkozni Conraddal, és megegyezni vele az új tervben az osztrák–német frontot fenyegető veszély elhárítására. A 9. hadsereg, ahelyett, hogy egy helyben állva várná a Sziléziába betörő orosz offenzívát, támadni fog a Visztula felső folyásán át, és előretör Varsó, az oroszok összes, a lengyel fronton zajló hadműveletének központja felé.[297]

Az első világháború

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 809 6

Az egyik legismertebb hadtörténész, John Keegan az egyik legfontosabb könyvet írta meg az első világháborúról. Ez a háború nem egy távoli, csak a történelemkönyvek lapjain élő eseménysor, hanem hatásaiban nagyon is jelenvaló, drámai történés - ma is abban a korszakban élünk, amelynek fő körvonalait ez a háború alakította ki. Az első világháborúval elindult eseménysor vezetett el a mai hatalmi-politikai-társadalmi viszonyok kialakulásáig.

Keegan egyúttal nagy mesélő is, sodróan megírt könyve lapjain újra átélhetjük a régi világot romba döntő, kataklizmikus események drámáját.

A szerző amellett, hogy sok izgalmas hadtörténeti részletet is vizsgál, a legalapvetőbb kérdéseket feszegeti: miért döntött úgy egy jómódú, gazdagsági, kulturális és hatalmi sikereinek csúcsán lévő kontinens, hogy kockára tesz mindent, amit addig elért, és belebonyolódik ebbe a szörnyű, önpusztító és gyilkos hazárdjátékba? Amikor a konfliktus gyors és döntő végkifejlethez juttatásának reménye néhány hónapon belül mindenütt elveszett, miért határoztak mégis úgy a hadviselő hatalmak, hogy makacsul kitartanak amellett, hogy folytatják a katonai erőfeszítéseiket, és totális háborúra mozgósítanak, amivel fiatal férfilakosságukat teljes egészében kiteszik a fennmaradásukat veszélyeztető értelmetlen mészárlásnak?

John Keegan Az első világháborúja, amellett, hogy nagyszerű olvasmányélményt kínál, méltán foglal helyet a legnagyobb hadtörténeti és történeti munkák között.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keegan-az-elso-vilaghaboru//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave