Keegan John

Az első világháború


A háború délen és keleten

Törökország belépése nem pusztán hozzáadott egy újabb tagot a központi hatalmak szövetségi rendszeréhez vagy egy újabb ellenséget azokhoz, akik ellen az antanthatalmak eddig harcoltak. Egy új hadszínteret teremtett, valósan és potenciálisan, amely több dimenzióra terjedt ki, a tisztán katonain túl a valláséra és a belső felkelésekére is. Törökország a muszlim kalifátus székhelye volt, és Mohamed utódjaként V. Mehmed szultán november 11-én meghirdette a „szent háborút”, felszólítva az összes brit, francia és orosz területen élő muzulmánt a fegyveres felkelésre. Elhanyagolható hatást ért el. Bár a britek aggódtak, hogy indiai hadseregük muszlim katonái elbizonytalanodhatnak, csak kevesen inogtak meg, azok is főként az északnyugati határvidéken szolgáló pathanok voltak, született lázadók, akik „nyugdíjba menetelük és törzsük körébe való hazatérésük után egy-két évvel valószínűleg brit katonákra fognak célba lőni… nem viseltetnek hűséggel senki emberfia iránt, hiszen anarchikus paradicsomban élnek, amelyet a golyó és a vérbosszú kormányoz”.[372] A 15. lándzsások lovas katonái, akik 1915 februárjában Bászrában fellázadtak, pathanok voltak, ahogy a 130. beludzsisztáni gyalogezred januárban Rangunban zendülést kirobbantó szipojai is. Igazából mindkét eset az Indián kívüli szolgálat vállalásától való vonakodással magyarázható, ami története során újra és újra megnyilvánult az indiai hadseregben. Az 5. könnyűgyalogezred 1915. február 15-i zendülése Szingapúrban súlyosabb eset, ezek a szipojok ugyanis nem pathanok voltak, hanem az indiai hadsereg gerincét képező pandzsábi muszlimok, akik nem pusztán megtagadtak egy-két parancsot, hanem megöltek harminckét európait, és szabadon bocsátottak néhány internált németet, akiket azután a szent háborúbeli harcostársként meg is éljeneztek.[373] A legtöbb német a bőrszín szerinti lojalitást az ország iránti elé helyezve nem fogadta el a szabadítást, és a lázadást gyorsan leverték. Az ezred hűségét megőrző részét azonban túlságosan megbízhatatlannak ítélték ahhoz, hogy bármelyik „rendes” hadszíntéren harcba vessék, tehát elküldték a kameruni hadjáratba.[374] Négy másik esetben döntöttek úgy a britek, hogy nem kockáztatják meg főként muszlim katonákból álló zászlóaljak alkalmazását a törökökkel szemben, de mindennek ellenére nagyszámú muszlim harcolt tétovázás nélkül a szultán-kalifa katonái ellen. A francia hadsereg számos muszlim ezrede anélkül harcolt a németek ellen, hogy a legcsekélyebb figyelmet szentelte volna a szultán dzsihádot követelő felszólításának.

Az első világháború

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 809 6

Az egyik legismertebb hadtörténész, John Keegan az egyik legfontosabb könyvet írta meg az első világháborúról. Ez a háború nem egy távoli, csak a történelemkönyvek lapjain élő eseménysor, hanem hatásaiban nagyon is jelenvaló, drámai történés - ma is abban a korszakban élünk, amelynek fő körvonalait ez a háború alakította ki. Az első világháborúval elindult eseménysor vezetett el a mai hatalmi-politikai-társadalmi viszonyok kialakulásáig.

Keegan egyúttal nagy mesélő is, sodróan megírt könyve lapjain újra átélhetjük a régi világot romba döntő, kataklizmikus események drámáját.

A szerző amellett, hogy sok izgalmas hadtörténeti részletet is vizsgál, a legalapvetőbb kérdéseket feszegeti: miért döntött úgy egy jómódú, gazdagsági, kulturális és hatalmi sikereinek csúcsán lévő kontinens, hogy kockára tesz mindent, amit addig elért, és belebonyolódik ebbe a szörnyű, önpusztító és gyilkos hazárdjátékba? Amikor a konfliktus gyors és döntő végkifejlethez juttatásának reménye néhány hónapon belül mindenütt elveszett, miért határoztak mégis úgy a hadviselő hatalmak, hogy makacsul kitartanak amellett, hogy folytatják a katonai erőfeszítéseiket, és totális háborúra mozgósítanak, amivel fiatal férfilakosságukat teljes egészében kiteszik a fennmaradásukat veszélyeztető értelmetlen mészárlásnak?

John Keegan Az első világháborúja, amellett, hogy nagyszerű olvasmányélményt kínál, méltán foglal helyet a legnagyobb hadtörténeti és történeti munkák között.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keegan-az-elso-vilaghaboru//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave