Keegan John

Az első világháború


fejezet. A határvidéki és a marne-i csata

Az államférfiakat a háború közeledése baljós előérzetekkel töltötte el, de a hadüzeneteket óriási népi lelkesedés üdvözölte valamennyi hadviselő állam fővárosában. Az utcákat kiáltozó, éljenző, hazafias dalokat éneklő tömegek lepték el. Szentpéterváron a francia nagykövet, Maurice Paléologue közöttük hajtatva jutott el a Téli Palota térre, „ahol hatalmas tömeg gyűlt össze zászlókkal, lobogókkal, ikonokkal és a cár arcképeivel. Őfelsége megjelent az erkélyen. Az egész sokaság azonnal letérdelt, és elénekelte az orosz himnuszt. Annak a sok ezer térdeplő embernek abban a pillanatban a cár valóban az Isten által kijelölt egyeduralkodó volt, népének katonai, politikai és vallási vezetője, testük és lelkük abszolút ura.”[101] A nap augusztus 2. volt. Augusztus l-jén hasonló tömeg gyűlt össze Münchenben, a Német Császárságon belüli Bajor Királyság fővárosában az Odeonsplatzon, meghallgatni a mozgósítás közhírré tételét. Ebben a tömegben ott állt Adolf Hitler, aki utóbb így emlékezett: „nem szégyellem beismerni, hogy magával ragadott a pillanat lelkesedése, és … térdre ereszkedtem, úgy köszöntem meg teljes szívemből Istennek a kegyet, hogy megengedte ilyen időkben élnem”.[102] Berlinben a Kaiser megjelent palotája balkonján, csukaszürke tábori egyenruhába öltözve, hogy szóljon a zajongó tömeghez: „Sorsdöntő óra köszöntött Németországra. Minden oldalról rosszindulatú népek kényszerítenek minket, hogy az igazságos védekezés eszközéhez folyamodjunk. Kardot kényszerítenek a kezünkbe… Most pedig mindnyájatoknak azt parancsolom, menjetek el a templomba, térdeljetek Isten elé, és imádkozzatok hozzá, segítse vitéz hadseregünket!” Berlin székesegyházában a császár lelkipásztora hatalmas létszámú gyülekezet élén recitálta a 130. zsoltárt, az oranienstraßei zsinagógában pedig a rabbi vezetett imákat a győzelemért.[103]

Az első világháború

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 809 6

Az egyik legismertebb hadtörténész, John Keegan az egyik legfontosabb könyvet írta meg az első világháborúról. Ez a háború nem egy távoli, csak a történelemkönyvek lapjain élő eseménysor, hanem hatásaiban nagyon is jelenvaló, drámai történés - ma is abban a korszakban élünk, amelynek fő körvonalait ez a háború alakította ki. Az első világháborúval elindult eseménysor vezetett el a mai hatalmi-politikai-társadalmi viszonyok kialakulásáig.

Keegan egyúttal nagy mesélő is, sodróan megírt könyve lapjain újra átélhetjük a régi világot romba döntő, kataklizmikus események drámáját.

A szerző amellett, hogy sok izgalmas hadtörténeti részletet is vizsgál, a legalapvetőbb kérdéseket feszegeti: miért döntött úgy egy jómódú, gazdagsági, kulturális és hatalmi sikereinek csúcsán lévő kontinens, hogy kockára tesz mindent, amit addig elért, és belebonyolódik ebbe a szörnyű, önpusztító és gyilkos hazárdjátékba? Amikor a konfliktus gyors és döntő végkifejlethez juttatásának reménye néhány hónapon belül mindenütt elveszett, miért határoztak mégis úgy a hadviselő hatalmak, hogy makacsul kitartanak amellett, hogy folytatják a katonai erőfeszítéseiket, és totális háborúra mozgósítanak, amivel fiatal férfilakosságukat teljes egészében kiteszik a fennmaradásukat veszélyeztető értelmetlen mészárlásnak?

John Keegan Az első világháborúja, amellett, hogy nagyszerű olvasmányélményt kínál, méltán foglal helyet a legnagyobb hadtörténeti és történeti munkák között.

Hivatkozás: https://mersz.hu/keegan-az-elso-vilaghaboru//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave