Csárdás László, Bóna Judit (szerk.)

Sokszínű beszédtudomány


A verbális munkamemória jelentősége a mondatfeldolgozásban

A mondatfeldolgozásban – és természetesen a mondatismétlési feladatokban – jelentős szerepet játszik a verbális munkamemória kapacitása. A verbális munkamemória Baddeley (2005) munkamemória-modelljének verbális információk tárolásáért és feldolgozásáért felelős alrendszere. A munkamemória a szenzoros emlékezet által felfogott, valamint a hosszú távú memóriából előhívott emléknyomokat tárolja. A megszilárdult emléknyomok innen kerülhetnek át a hosszú távú emlékezeti rendszerbe. A munkamemória-modell alrendszerei: a fonológiai hurok (verbális rövid távú memória), amely a verbális információk tárolásáért és manipulálásáért felel. Fenntartja a verbális emléknyomot a megértést, következtetést, kivitelezést igénylő feladatok alatt. A téri-vizuális munkamemória a vizuális információkat tárolja. A két alrendszert egy modalitásfüggetlen központi végrehajtó köti össze, amely a korlátozott kapacitás elosztásáért felel. A verbális munkamemória két alrendszere a fonológiai tár (belső fül), amely körülbelül 2 másodpercig tartja fenn az emléknyomot, valamint az artikulációs hurok (belső hang), amely ismételgetés révén frissíti ezt az emléknyomot.

Sokszínű beszédtudomány

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 814 0

A kötet a beszédtudományok igen szerteágazó, sokszínű kutatási témáihoz kapcsolódóan mutat be néhány vizsgálatot. A beszéd temporális elemzései mellett olvashatunk a megakadásokról, a beszédfeldolgozási folyamatokról, a kétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásairól, tipikus és atipikus beszélői csoportokról, szűrőeljárásról és nyelvi fejlesztésről. A tanulmányok reményeink szerint hasznos olvasmányul szolgálnak mindenkinek a szűkebb és a tágabb szakmából, fonetikával és pszicholingvisztikával foglalkozóknak egyaránt, és mindenkinek, aki érdeklődik a beszéd folyamata iránt.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csardas-bona-sokszinu-beszedtudomay//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave