Csárdás László, Bóna Judit (szerk.)

Sokszínű beszédtudomány


A kutatás kérdése és hipotézise

A fonológiai tudatosság műveletei közül a manipulációs feladatok a legkomplexebbek. A szótag- és fonématörlés jól mutatja a metanyelv és a végrehajtó funkciók együttes működését: képes-e a gyermek legátolni a szó egy meghatározott egységének kimondását. Kutatásunk egyik fő kérdése, hogy kimutatható-e az intervenció szerepe a szótag- és fonématörlés dinamikus mérése során az iskolai tanulmányaikat megkezdő gyermekeknél az első osztály elején és végén. Mennyire mutat eltérő eredményt a dinamikus mérés a statikus méréssel szemben? Másik kérdésünk, hogy az olvasás- és írástanulás hatására fejlődő fonématudatosság hogyan befolyásolja a dinamikus mérés eredményét a szótag- és a fonématörlés feladataiban.

Sokszínű beszédtudomány

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 814 0

A kötet a beszédtudományok igen szerteágazó, sokszínű kutatási témáihoz kapcsolódóan mutat be néhány vizsgálatot. A beszéd temporális elemzései mellett olvashatunk a megakadásokról, a beszédfeldolgozási folyamatokról, a kétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásairól, tipikus és atipikus beszélői csoportokról, szűrőeljárásról és nyelvi fejlesztésről. A tanulmányok reményeink szerint hasznos olvasmányul szolgálnak mindenkinek a szűkebb és a tágabb szakmából, fonetikával és pszicholingvisztikával foglalkozóknak egyaránt, és mindenkinek, aki érdeklődik a beszéd folyamata iránt.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csardas-bona-sokszinu-beszedtudomay//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave