Csárdás László, Bóna Judit (szerk.)

Sokszínű beszédtudomány


Résztvevők

A kutatásban 32 fő ép intellektusú, ép hallású és hasonló szociális háttérrel rendelkező 6-7 éves iskolakezdő, ugyanabba az osztályba járó gyermek vett részt. Az osztály matematika tagozatos, ezért elsődlegesen a matematika felé orientálódó gyermekeket vették fel ebbe az osztályba. A tagozat jellege is befolyásolhatta a nemek eloszlásának alakulását: az osztályt 21 fiú és 11 lány alkotta. Az osztályban nem volt SNI státusszal rendelkező tanuló, minden gyermek ép hallású és ép intellektusú volt. Az osztály elemző–összetevő–szótagoló módszerrel tanult olvasni. Az előkészítő szakaszban nagy hangsúlyt fektettek a beszédfejlesztésre (szókincsbővítés, fonémahallás, fonémamegkülönböztetés, beszédhangképzés, mondat- és szövegalkotás), továbbá a ritmusfejlesztésre, szótagolásra.

Sokszínű beszédtudomány

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 814 0

A kötet a beszédtudományok igen szerteágazó, sokszínű kutatási témáihoz kapcsolódóan mutat be néhány vizsgálatot. A beszéd temporális elemzései mellett olvashatunk a megakadásokról, a beszédfeldolgozási folyamatokról, a kétnyelvűség pszicholingvisztikai vonatkozásairól, tipikus és atipikus beszélői csoportokról, szűrőeljárásról és nyelvi fejlesztésről. A tanulmányok reményeink szerint hasznos olvasmányul szolgálnak mindenkinek a szűkebb és a tágabb szakmából, fonetikával és pszicholingvisztikával foglalkozóknak egyaránt, és mindenkinek, aki érdeklődik a beszéd folyamata iránt.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csardas-bona-sokszinu-beszedtudomay//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave