MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Gerőcs László, Vancsó Ödön (szerk.)

Matematika


Függvények, matematikai analízis, valós és komplex függvények

sup A
az A halmaz felső határa
inf A
az A halmaz alsó határa
int A
az A halmaz belső pontjainak halmaza
H
a H halmaz torlódási pontjainak halmaza
az (an) sorozat határértéke
az (an) sorozat limesz inferiorja
az (an) sorozat limesz szuperiorja
az f függvény határértéke x0-ban
az f függvény jobb oldali határértéke x0-ban
az f függvény bal oldali határértéke x0-ban
B(x; ϵ)
az x pont ϵ sugarú környezete
f′(x0)
az f függvény x0 helyen vett differenciálhányadosa
az f függvény x0 helyen vett jobb oldali differenciálhányadosa
az f függvény x0 helyen vett bal oldali differenciálhányadosa
az f függvény x0 helyen vett differenciálhányadosa
az f függvény x0 helyen vett differenciálhányadosa
D(f), Df
az f függvény értelmezési tartománya
[xo;xo + ϵ)
balról zárt, jobbról nyílt intervallum
sh x
szinusz hiperbolikus függvény
ch x
koszinusz hiperbolikusz függvény
th x
tangens hiperbolikusz függvény
cth x
kotangens hiperbolikusz függvény
arcsh x
az sh x függvény inverz függvénye
f ○ g
az f és g függvényekből alkotott közvetett (összetett) függvény
f–1
az f függvény inverz függvénye
f(n)
az f függvény n-edik deriváltja
Cn(I)
az I intervallumon n-szer folytonosan differenciálható függvények halmaza
az f függvény i-edik változó szerinti parciális deriváltja
az f függvény i-edik parciális deriváltjának j-edik parciális deriváltja
fj
az f (RnRk) függvény j-edik koordinátafüggvénye
∫ f(x) dx
az f függvény primitív függvényeinek halmaza
az f függvény [a; b] intervallumra vonatkozó határozott integrálja
sf(Φ)
az f függvény Φ felosztáshoz tartozó alsó közelítő összege
Sf(Φ)
az f függvény Φ felosztáshoz tartozó felső közelítő összege
f*g
az f és g függvények konvolúciója
L(f)
az f függvény Laplace-transzforrnáltja
L–1(F)
az F inverz Laplace-transzformáltja
Rn
függvénysor n-edik maradékösszege
Sk
függvénysor k-adik részletösszege
S(x)
függvénysor összegfüggvénye
grad f
az f függvény gradiense
div f
az f függvény divergenciája
rot f
az f függvény rotációja
nabla operátor
az f függvény φ görbén vett vonalintegrálja
Re z
a z komplex szám valós része
lm z
a z komplex szám képzetes része
a z komplex szám konjugáltja
arg z
a z szám argumentuma
B(a; r)
az a középpontú, r sugarú nyílt körlemez
az a középpontú, r sugarú zárt körlemez
az f függvény reziduuma az a pontban
Laplace-operátor

Matematika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

Nyomtatott megjelenés éve: 2010

ISBN: 978 963 059 767 8

Az Akadémiai kézikönyvek sorozat Matematika kötete a XXI. század kihívásainak megfelelően a hagyományos alapismeretek mellett a kor néhány újabb matematikai területét is tárgyalja, és ezek alapvető fogalmaival igyekszik megismertetni az érdeklődőket. Ennek megfelelően a kötetben a hagyományosan tanultak (a felsőoktatási intézmények BSc fokozatáig bezárólag): a legfontosabb fogalmak, tételek, eljárások és módszerek kapják a nagyobb hangsúlyt, de ezek mellett olyan (már inkább az MSc fokozatba tartozó) ismeretek is szerepelnek, amelyek nagyobb rálátást, mélyebb betekintést kínálnak az olvasónak. Fontos szempont volt az is, hogy bekerüljenek a kötetbe középiskolai szinten is azok a témakörök, melyek az új típusú érettségi követelményrendszerben is megjelentek (például a statisztika vagy a gráfelmélet). Mindezek mellett - bár érintőlegesen - a matematikai kutatások néhány újabb területe (kódoláselmélet, fraktálelmélet stb.) is teret kap.

Néhány felsőoktatási intézményben alapvetően fontos témakör az ábrázoló geometria, amit a forgalomban levő matematikai kézikönyvek általában nem vagy csak nagyon érintőlegesen tárgyalnak, ezért kötetünkben részletesebben szerepel, ami elsősorban a műszaki jellegű felsőoktatási intézményekben tanulóknak kíván segítséget nyújtani.

Az egyes fejezeteken belül részletesen kidolgozott mintapéldák vannak a tárgyalt elméleti anyag alkalmazására, melyek áttanulmányozása nagyban hozzájárulhat az elméleti problémák mélyebb megértéséhez. A könyv a szokásosnál bővebben fejti ki az egyes témák matematikai tartalmát, és a sok példával az alkalmazásokat támogatja, ami a mai matematikaoktatás egyik fontos, korábban kissé elhanyagolt területe.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gerocs-vancso-matematika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave