Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Stabilizotópok vizsgálata

Az elmúlt egy-két évtizedben mindennapos gyakorlattá vált a mészvázú ősmaradványok szén és oxigén stabilizotópjainak elemzése. A módszer alapját az adja, hogy az élőlények vázába (héjába, csontjába, fogába) beépülő stabilizotópok aránya az egykori környezet izotóparányait tükrözi. Az oxigén 18-as tömegszámú stabilizotópjának részaránya (δ18O) elsősorban a hőmérsékleti viszonyokra utalhat, míg a szén 13-as tömegszámú stabilizotópjának részaránya (δ13C) a szénciklus látványos kilengéseit, azaz a hajdani óceánokban lejátszódó anoxikus eseményeket1 jelezheti a tengeri ősmaradványokon. Ezeket az arányokat egy standard mintához viszonyítva, ezrelékben szokás megadni, ám a stabilizotóp arányok értelmezése korántsem egyszerű feladat. Az oxigénadatok használhatóságát például leginkább a kőzettéválással (diagenezissel) kapcsolatos utólagos folyamatok veszélyeztetik. Ezek teljességgel felülírhatják az eredeti jelet.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave