Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Prekambriumi lelőhelyek és faunák

Az ausztráliai Bitter Springs Formáció1 közel 850 millió éves, rendkívül jó magtartású mikrofosszíliákat rejt. A leletek között cianobaktériumok és páncélos ostorosok (dinoflagelláták) maradványai is vannak. Nem ezek a földi élet legidősebb dokumentumai, de az innen kikerült leletek elsők között jelentettek bizonyosságot arra nézve, hogy már a prekambriumban is változatos és gazdag volt az élet. A mikroszkopikus méretű szervezetek tűzkőben őrződtek meg. A nagyon finomszemcsés tűzkő (kova) lassú kiválása során háromdimenziós formában őrizte meg a sejteket, amelyek olykor sejtszervecskéket is tartalmaznak. Az ilyen típusú maradványok értelmezése sok vitára ad okot, de hogy ezek a nagyon korai élet bizonyítékai, az ma már nem kétséges.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave