Főzy István

Ablak a múltra

Betekintés az őslénytanba


Kővé vált aranyak

A legkülönbözőbb ősmaradványok kapcsán születtek mesés történetek, de a legtöbb legenda alighanem Nummuliteshez1 kapcsolódik. A Nummulites a mészvázú foraminiferákhoz tartozik, azaz egysejtű. Ehhez képest hatalmasra nőtt. Egyes fajok átmérője akár a 10 centimétert is meghaladhatta! A rekordot állítólag egy 16 centiméteres példány tartja. Maradványaik olykor tonnaszám találhatók az eocén kori, tengeri eredetű mészkő- és márgarétegekben (lásd a 7.1. fejezetben található 39. képet). A többé-kevésbé lapos egysejtű az embereket pénzre emlékeztette, erre utal a görög szavakból képzett nevük is (nómisma = érme, lithosz = kő, kőzet). Így a nummulitesz szó szerint „kőpénzt” jelent.

Ablak a múltra

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 826 3

Jelen kötet betekintést kínál az őslénytan (paleontológia) tudományába. Személyes és közérthető stílusban szól a kövületek valós természetéről, keletkezésük módjáról és jelentőségükről. Ismerteti a föld- és az élettörténet néhány kiemelten fontos eseményét, ilyen módon betekintést kínál a több mint négymilliárd éves élet történetébe. Külön fejezetek foglalkoznak a világ nevezetes ősmaradvány-lelőhelyeivel, a Kárpát-medence kövületeivel, a dinoszauruszokkal és a tömeges fajkihalások okaival.

Ajánljuk a könyvet a földtörténet első olyan élőlényeinek, akik képesek elgondolkodni saját múltjukon, és ráadásul magyarul is értenek; ajánljuk a diákoknak és azoknak, akik valaha diákok voltak. Mindenkinek, akit érdekel a természet és az élet története. Azoknak, akik kíváncsiak a múltra, és szeretnének bepillantani a jövőbe is.

A szerző geológus és paleontológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának munkatársa. Szűkebb szakterülete a jura és kréta ammoniteszek kutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/fozy-ablak-a-multra//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave