Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Ellenőrző kérdések

  1. Milyen jellemzők összességeként írható le a vállalat a vállalati fejlesztési intézkedések szempontjából?
  2. Hogyan határozná meg a fejlesztés és az innováció tartalmát? Válaszát a vállalati fejlesztési intézkedések szempontjából meghatározott vállalati jellemzőkből kiindulva adja meg!
  3. Milyen lépésekre/részekre tagolható a vállalatok innovációs tevékenysége? Mutassa be a lépések/részek lényeges tartalmát, amennyiben a vállalatok innovációs tevékenysége Ön szerinti lépésekre/részekre tagolható!
  4. Milyen jellemzői vannak a kutatás-fejlesztési tevékenységnek? Hogyan tudna ezen jellemzők alapján különbséget tenni az adaptív innováció és a kutatás-fejlesztés között?
  5. Milyen típusait ismeri a kutatás-fejlesztési tevékenységnek? Válaszában térjen ki a kutatás-fejlesztési tevékenység eredményének újdonságtartalmára és üzleti hasznosítási lehetőségeire, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységnek több típusa van, és a típusok között ilyen jellemzők alapján különbség tehető!
  6. Milyen keretek között kerül megvalósításra a vállalati gyakorlatban a kutatás-fejlesztési tevékenység?

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave