Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Austrian Institute of Technology GmbH (AIT)

Az AIT vezető szerepet tölt be az osztrák innovációs ökoszisztémában, és kulcsfontosságú a szerepe Európában mint RTO (Research Technology Organisation), amelynek középpontjában a jövő kulcsfontosságú infrastruktúrája áll. Segíti a gazdaságot és a társadalmat, különösen a digitalizáció, a dekarbonizáció és az éghajlatváltozás által támasztott egyéb kihívások leküzdésében. Az AIT kutatási és technológiai fejlesztései révén alapvető innovációk valósulnak meg az energia, a mobilitási rendszerek, az alacsony kibocsátású közlekedés, az egészségügy és bioerőforrások, a digitális biztonság, az automatizálás és vezérlés, a technológiai tapasztalat és az innovációs rendszerek és kutatási területeken. A tudomány és az ipar találkozásánál az AIT tudományos és technológiai kompetenciájának, piaci tapasztalatainak és kiváló kutatási infrastruktúrájának köszönhetően segíti elő az innovációt.

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave