Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


A svéd vállalatfejlesztési intézményrendszer

Mint az előző kis- és középvállalkozásokra vonatkozó kormányzati programok esetében láthattuk, a Tillväxtverket szerepe jelentős ezen a területen. A Tillväxtverket a szélesebb értelemben vett svéd vállalatfejlesztésnek és regionális fejlesztésnek is a legfőbb intézménye. 2009-ben hozták létre, a korábbi NUTEK szerepét vette át az ún. Tillväxtanalysszel együtt. A Tillväxtverket hatóságként működik, és a Svéd Gazdasági Minisztérium (Näringsdepartmentet) irányítása alá tartozik. A szervezet legfőbb célja, hogy vállalatok versenyképességét növelje azáltal, hogy javítja a vállalati működés és a regionális fejlesztés alapfeltételeit. A működése számos területet magában foglal, így a korábban említett vállalati működési feltételek általános fejlesztése mellett a meglévő és az újonnan létrejövő vállalatokkal kapcsolatos programokat indít. Az általános célú finanszírozás mellett két sajátosság emelhető ki: az északi területeken működő vállalatok termékei esetében a szállítás költségeit csökkentő támogatás igényelhető, illetve a digitalizáció és a vállalati nemzetköziesedés segítése fontos szempont. A szervezet egyik kiemelkedő feladata, hogy részt vegyen az EU-s források elosztásában, és gondoskodjon azok megfelelő felhasználásáról.

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave