Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Ellenőrző kérdések

  1. Miért nem beszélhetünk Kínában kkv-szektorról az 1978-as reform és nyitás politikáját megelőzően?
  2. Mi a kínai kkv-k fejlődésének három fő szakasza 2002 előtt?
  3. Mekkora a kkv-szektor mérete Kínában, és ebből milyen arányú a magántulajdonú vállalat? Mekkora a foglalkoztatottsági arány?
  4. Mit jelent Kínában az ipari klaszterizáció, és miért fontos ez a kkv-k szempontjából? Hozzon néhány példát a klaszterekre!
  5. Mik a klasztergazdaság főbb jellemzői?
  6. Milyen főbb jogi szabályzók, törvények, dokumentumok biztosítják a kínai kkv-k működését?
  7. Mit jelent az „önálló innováció” és „tömegek vállalkozása és a sokaság innovációja” fogalma?
  8. Mi a kínai kkv-k innovációs fejlődésének két legfőbb akadálya?
  9. A kkv-k hitelfinanszírozása tekintetében mik a legfőbb kihívások?

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave