Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Összegzés

Mint láttuk, a koreai modell a kezdeti időszakban elsődlegesen a koreai nagyvállalatok (chaebolok) növekedésére épült. A chaebolok többszöri reformja a 90-es évektől kezdődően egyúttal a kis- és középvállalkozások gazdaságpolitikai szerepének növekedését is jelentette. A chaebolok polipszerű terjeszkedése, a kkv-kat a finanszírozásból való kiszorító hatása, az alacsony hozzáadott értékű export erőltetése és a külföldi tőkebefektetések technológiatranszferben betöltött relatív kis szerepe azok a fő okok, amelyek miatt a chaebolok által dominált nagyvállalati szektor elszívta, monopolizálta a termelési tényezőket a kis- és középvállalati szektor elől. A kis- és középvállalatok előtérbe kerülése a koreai gazdaságpolitikában nem egyedi, de erőteljesen jellemzi az egész gazdasági modell átalakulását. Erre az átalakulásra azért is volt szükség, mert az exportorientált modell már nem hozta az eredményeket export, GDP-növekedés területén, és a 1990-es évek így már a lemaradásról, nem a felzárkózásról szóltak.

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave