Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Az innovációs életciklusmodell a gyakorlatban

Az ISO 56000 szabványt és az elmúlt években elterjedt innovációs módszertanokat egyaránt alapvetően befolyásolták a Lean alapelvei és gyakorlata. Így került be a szabványba (és az innovációs gyakorlatba) az ún. PDCA-ciklus (Plan, Do, Check, Act), amely egy négylépéses, ismétlődő irányítási módszert jelent. A négy fázis sorrendben: tervezés (plan), cselekvés (do), ellenőrzés (check) és beavatkozás (act). A PDCA-ciklus garantálja, hogy a szervezet megfelelően menedzseli az innovációs folyamatokat, a szükséges erőforrásokat, valamint figyelembe veszi a kockázatokat és hozamokat. A PDCA-ciklust egyaránt alkalmazni kell az Innovációirányítási Rendszer egészére csakúgy, mint az egyes részekre, beleértve az innovációs életciklus minden szakaszát.

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave