Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


A lehetőség észlelése mint az innováció előszobája

Az innovatív ötletek mint egyfajta lehetőségek definiálhatóak. A lehetőség egyrészről valamilyen – remélhetőleg fizetőképes – igény, amely kielégíthető valamilyen a gazdaságban értelmezhető tevékenységgel (például termékként vagy szolgáltatásként). Másrészről, a lehetőség lehet valamilyen új megközelítés, az igények kielégítésére hivatott folyamatban, vagy annak hátterében előálló folyamatokban, anyag vagy eszközök használatában is megjelenhet. Mindegy is, hogy a modus operandiban (az erőforrások felhasználásának sajátos mintázatában) vagy a modus vivendi jelenségekben (a vezetésben, a szervezeti kultúra mintázatában) jön létre, egy új mintázat a cél, hogy létrejöjjön a hozzáadott érték mint következmény, és ebből adódóan versenyelőnyként jelenjen meg (Adams–Bessant–Phelps, 2006; Birkinshaw–Hamel–Mol, 2008; Baregheh–Rowley–Sambrook, 2009). A piaci környezetben a versenyelőny adódhat abból is, hogy az első aktor előnyben van a többiekkel szemben (first mover advantages) (Lieberman–Montgomery, 1988).

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave