Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Ellenőrző kérdések

  1. Miért fontos, hogy ne csak az innováció folyamatára figyeljünk egy szervezet esetében? Milyen körülményeknek kell még összejátszania, hogy valóban létrejöjjön bármilyen újdonság, és az elindulhasson a fejlődés útján? (Akár szervezeten belüli, akár szervezeten kívüli jelenségek is felsorolhatók.)
  2. Milyen ökoszisztémajelenségeket szoktunk felsorolni, amelyek közrejátszanak egy adott gazdaság sikerességében (például Isenberg nyomán)?
  3. Mi a 4I-modell, és mit üzen számunkra?
  4. Milyen fejlődésen megy keresztül egy vállalkozás az ötlet kipattanásától kezdve?
  5. Mi az a Món, és miért fontos értenünk egy szervezeti jelenség szempontjából?
  6. Sorolja fel, mely szervezti jelenségek tartoznak a modus operandi és a modus vivendi csoportokba!
  7. Miért hiúsulnak meg tipikusan a növekedésből adódó fúziók, egyesülések? Miért hiúsulnak meg az „akvizíciós és fúziós” növekedésorientált üzletek?
 

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave