Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Az innováció üzletimodell-alapú megközelítése

A tapasztalat szerint az üzleti tevékenységet átfogó üzleti modelltől függ, hogy egy vállalkozás milyen innovációs tevékenységet folytat, és milyen innovációs projekteket valósít meg. Ezt a kapcsolatot alapvetően az üzleti modellre jellemző értékajánlat mint az adott üzleti modellre jellemző versenyképességi tényezők összessége teremti meg az innovációs stratégia, és az annak részeként a versenyképesség fenntartása és fejlesztése céljából végrehajtásra kerülő innovációs tevékenység és intézkedések között. Így a vállalatok innovációs tevékenységének jellemzői az általuk követett üzleti modellből jól levezethetők, az üzleti modell alapján jó megközelítéssel tipizálhatók. Ez a vállalati gyakorlat számára fontos ismeret, mivel egy jól értelmezhető kiindulási alap az innovációs tevékenység tervezéséhez, a vállalat által követett üzleti modell alapján ugyanis jól tervezhetővé teszi a lényegesen elvontabbnak tekinthető vállalati innovációs tevékenységet. Más megközelítésben ez segítheti a vállalatokat innovációs tevékenységük megértésében és azonosításában, a szabályozásban részt vevőket pedig egy célirányosabb és hatékonyabb mérési, irányítási és támogatási eszköztár kialakításában. Ennek alátámasztására tanulmányunkban bemutatjuk a magyar gazdaságra jellemző négy vállalati üzleti modellnek, és az ezekből következő, illetve az ezekre jellemtő innovációs tevékenységeknek az archetípusát. Üzleti modell archetípuson mindazon jellemzők összességét értjük, amely megmutatja, hogy az adott üzleti modell szerint működő vállalat hogyan állít elő és szállít értéket a vevőinek, és hogyan alakítja át az ennek során keletkező kiadásait és bevételeit jövedelemmé. Innovációs archetípuson pedig azon stratégiai és üzleti innovációs projektek összességét értjük, amelyeket az adott üzleti modell archetípus szerint működő vállalat az új vagy a lényegesen megújított kínálat és/vagy adottságok megvalósításával kíván végrehajtani versenyképességének (értékajánlata) fenntartása és javítása céljából a tervezési időszakban. Az általunk elemzett négy üzleti modell archetípus: beszállítók, egyedi megoldást gyártók, kutatás-fejlesztési szolgáltatók, tömeggyártók és szolgáltatók.

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave