Stukovszky Tamás, Illyés Péter (szerk.)

A kis- és középvállalkozások innovációja

Elmélet és gyakorlat


Bevezetés

A magyar vállalati szektor gyakori kihívása, hogy a jogszabályi környezet és a jogszabályok tartalmához fűzött magyarázatok nem adnak egyértelmű iránymutatást a vállalati szakemberek számára az innovációs tevékenységgel összefüggő fogalmak tartalmával kapcsolatban. Ez rontja a hazai vállalati szektor innovációs tevékenységének hatékonyságát, és sok esetben az innovációs projektek elvesztéséhez is vezet. A vállalati szereplők ugyanis nem ismerik fel, hogy innovációs tevékenységet folytatnak, ezért nem kezelik megfelelően a tevékenységeket, és nem is realizálják megfelelő módon az eredményeket. A következőkben ezért néhány praktikus javaslatot fogalmazunk meg a vonatkozó jogszabályok, különösen az Innovációs törvény vállalati gyakorlat számára történő értelmezésével, erre alapozott kommunikációjával kapcsolatban. Javaslataink megfogalmazása és kidolgozása során a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXIV. törvényre hivatkozunk Innovációs törvényként (a továbbiakban: Innovációs törvény). Javaslatainkat vállalati gyakorlatból vett esettanulmányokkal illusztráljuk.

A kis- és középvállalkozások innovációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 833 1

A jelen kötet szellemi munícióját adó, a kkv-k innovációs minimumának azonosítására irányuló kutatás célja az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű vizsgálata és a hazai kkv-k legoptimálisabb innovációs életciklus modelljének definiálása volt. A kutatás során az innováció mint változási képesség operatív szinten került vizsgálatra az egyes innovációs módszertanok, modellek benchmark jellegű elemzésével.

Miközben a mű célrendszere többrétű, legfontosabb küldetése, hogy az innováció technokrata, tudományos és sokszor talán túlértékelt vagy túlgondolt jelentéstartalmát átformálja a vállalatok mindennapjaiban is használható, működésüket és eredményességüket támogató fogalommá.

A szerzők az innovációs definíciók, modellek, folyamatok, jogszabályok és nemzetközi trendek világának elemző bemutatásán keresztül vezetik az Olvasót, kiemelten foglalkozva a hazai kis- és középvállalkozások innovációs kihívásaival, lehetőségeivel.

A kötetben szereplő ismeretek tanulmányozása hasznos lehet a téma iránt mélyebben érdeklődőknek – legyen szó a jövő innovációmenedzsereiről, döntéselőkészítőkről és szakpolitikusokról vagy akár egyetemi hallgatókról, oktatókról –, akik tenni szeretnének azért, hogy a kis- és középvállalkozások, azáltal pedig hazánk innovációs teljesítménye javuljon, elkerülve ezzel a kevésbé versenyképes gazdasági környezetben rejlő közepes fejlettségi csapda veszélyét.

Hivatkozás: https://mersz.hu/stukovszky-illyes-a-kis-es-kozepvallalkozasok-innovacioja-elmelet-es-gyakorlat//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave