MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Kiefer Ferenc (szerk.)

Magyar nyelv


A normál szöveg egyértelműsítése

A gépi beszéd-előállításban a bemenő információt a szöveg hordozza. Az úgynevezett normál magyar szöveg (például újság, könyv stb.) is tartalmaz olyan pontokat, amelyeken nem lehet egyértelműen eldönteni, hogy a beszédszintetizátornak hogyan kell értelmeznie az adott részt. Ezért a szövegfeldolgozás következő lépése a szöveg egyértelműsítése. A beszédszintetizátorok általában mondat szintű szövegrészeket dolgoznak fel, ami azt jelenti, hogy a szövegben meg kell határozni a mondat elejét, végét. Erre a mondatvégi írásjeleket lehet felhasználni. A mondat végén azonban nincs mindig írásjel (a cím után például nincs pont), illetve előfordulhat, hogy nem csak a mondat végén van pont, de a mondat belsejében is (dátum, sorszám, rövidítés stb.). Ezeket az ellentmondásokat fel kell oldani és egyértelműsíteni kell. A szövegekben előfőrduló egyéb jelek közül a gondolatjel és az elválasztójel meghatározása is nehéz. A gondolatjel előtt szünetet kell tartani a kimondásban, az elválasztójelnél pedig a folyamatos hangsorépítést kell megvalósítani. A számok értelmezése és szöveges formává való alakítása is bonyolult nyelvi elemzéssel oldható csak meg (Olaszi 2000). Magyarországon a gépi beszéd-előállítás legkorszerűbb eredményei már tartalmazzák a fenti problémák megoldására szolgáló algoritmusokat (Olaszy et al. 2000).

Magyar nyelv

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

Nyomtatott megjelenés éve: 2006

ISBN: 978 963 05 8324 4

DOI: 10.1556/9789630583244

A kötet fő célja, hogy összefoglaló tanulmányokban mutassa be a magyar nyelvre vonatkozó kutatások mai állását. A harmincnégy fejezet szerzői nemcsak új eredményeket közölnek, hanem bemutatják azokat az elméleti-módszertani újításokat is, amelyek a magyar nyelvtudományban - a nemzetközi nyelvtudománnyal teljes összhangban - az utóbbi évtizedekben végbementek.

A kötet négy részből áll. Az első tömb a nyelvi rendszer formai eszközökkel is megközelíthető legfontosabb területeit öleli fel - itt szerepel az alaktan, a hangtan, a mondattan, de itt kapott helyet a szövegtan, a szemantika és a pragmatika is. A második rész a nyelvtörténet korszakait, a magyar nyelvtudomány történetét tárgyalja. A harmadik fejezet a magyar nyelv neuro-, pszicho- és szociolingvisztikai vonatkozásival foglalkozik. Az utolsó rész az alkalmazott nyelvészet és a nyelvtudomány néhány határterületéről szól. Foglalkozik a beszéd zavaraival, a siketek jelnyelvével, a szaknyelv kérdéseivel, valamint az idegennyelv-tanulás és idegennyelv-oktatás problémáival.

Az Akadémiai Kézikönyvek sorozat legújabb darabja a legkorszerűbb összefoglalója mindannak, amit a XXI. század első évtizedében az érettségiző és felvételiző diákoknak, valamint a felsőoktatásban részt vevő tanulóknak tudniuk kell a sikeres vizsgákhoz a magyar nyelv témakörében.

Hivatkozás: https://mersz.hu/kiefer-magyar-nyelv//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave