Cím:

Életmód és egészségnevelés az eduvital gyakorlatában; tudatos epigenetika

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Falus András, Mészárosné Darvay Sarolta, Lukács J. Ágnes, Feith Helga Judit, TANTUdSZ munkacsoport

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, EDUVITAL Alapítvány
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

A 2012-ben alapított EDUVITAL Nonprofit Egészségnevelési Társaság és Alapítvány elsődleges célja az ifjúság egészségtudatossági nevelése óvodai kortól a kora felnőttkorig. Tevékenysége elsősorban az ifjúsággal közvetlen kapcsolatban lévő óvoda- és iskolapedagógusokra, védőnőkre, dietetikusokra, iskolapszichológusokra, házi gyerekorvosokra és szociális munkások (tovább)képzésére irányul. Az EDUVITAL program tartalma multidiszciplináris, az életmód tudatos formálásán alapul, több területen és korszerű, bizonyítékokon alapuló neveléstudományi módszerekkel gyakorlati képzést foglal magába. Az EDUVITAL életmódra vonatkozó egészségtudatossági szemlélet abból adódik, hogy az örökölt genetikai, az egészséget befolyásoló jellegzetességek érvényesülésére az élet során adódó (nem örökölt, viszont reverzibilis) környezeti hatások döntően módosíthatnak. A környezeti hatások nagy része ma már detektálható sejt- és molekuláris epigenetikai változásokat idéz elő. Az epigenetikai következménnyel járó fizikai (pl. táplálkozás, mozgás, higiénia) és mentális (lelki, szociológiai és művészeti) hatások nyilvánvalóan az egészséget is befolyásolják. Egyes epigenetikai hatások tudatos befolyásolása, az életmód tanult megváltoztatása a prediktív és preventív életvezetés lehetőségét jelentik. Az EDUVITAL munkatársai a gyakorlatban is alkalmazható egészségnevelési eljárásokat dolgoznak ki, és korábbi tevékenységeken túl egészségnevelési céljaikat jelenleg az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program által 2016 óta támogatott „Egészségnevelés kortársoktatással – Tanulj, Tanítsd, Tudd (TANTUdSZ)” programon át valósítják meg.
Életmód és egészségnevelés az eduvital gyakorlatában; tudatos epigenetika