Cím:

Multidiszciplinaritás és kooperáció: egy kortársoktatáson alapuló egészségnevelési program bemutatása

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Feith Helga Judit, Mészárosné Darvay Sarolta, Falus András, TANTUdSZ munkacsoport

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Társadalomtudományi Tanszék
 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

 

Jegyzet elhelyezéséhez, kérjük, lépjen be!

Magyarország jövője az ifjúság egészség-magatartásának megfelelő kialakításában rejlik, melynek feltétele a minél fiatalabb életkorban megkezdett egészségtudatos nevelés. Ebben a nevelési, egészségfejlesztési folyamatban, a pozitív egészség-érték közvetítésében a közoktatási intézmények kiemelkedően fontos szerepet tölthetnének be, miközben a hátrányosabb társadalmi réteghelyzetből adódó egyenlőtlenségek csökkentéséhez is hozzájárulhatnának. Az MTA-SE Egészségnevelés kortársoktatással kutatócsoport (TANTUdSZ Program) célkitűzése hatékonyságmérésekkel alátámasztott, innovatív ismeretátadási pedagógiai módszer kidolgozása és tartós működtetése iskolai kortársoktatás keretében. A TANTUdSZ Program hidat képez a fiatalabb korcsoportok, az iskolai szintek, az egyes tudományterületek, valamint az egészségtudományi szakembereket és pedagógusokat képző felsőoktatási intézmények között. Az oktatási szinteken és intézményeken átívelő kortársoktatás mint lehetséges régi/új pedagógiai módszer, jól illeszkedik a Z és alfa generációk által igényelt újszerű tudásátadáshoz, miközben a prevenció területén a pedagógusképző, valamint az egészségügyi felsőoktatási intézmények hallgatói számára valódi területi gyakorlatot jelent a Program. Bár a hazai oktatási rendszer mind vertikálisan, mind horizontálisan is nehezen átjárható, merev rendszert képez, melybe kifejezett nehézséget jelent egy a hagyományos oktatástól eltérő, multidiszciplináris, magas szintű kooperációt igénylő pedagógiai program beillesztése, mégis koncepciózus és rugalmas tervezéssel ez megoldható. Jelen előadásban a kutatócsoport által kidolgozott és folyamatosan tesztelt oktatási program elméleti hátterének és szerkezetének bemutatása, az elmúlt öt szemeszterben lezajlott komplex kortársoktatói program legfontosabb eredményeinek összegzése történik meg.
Multidiszciplinaritás és kooperáció: egy kortársoktatáson alapuló egészségnevelési program bemutatása