Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


A Dunántúli-középhegység néhány természeti értéke és környezeti kockázata

A Dunántúli-középhegységben jelentős energiahordozó- és ércelőfordulások találhatók. Az itteni eocén barnaszénmedencék (Dorogi-, Tatabánya–Mányi-, Oroszlányi-medencék és a Bakony északkeleti előtere) jó minőségű barnaszénnel rendelkeznek (a kitermelhető szénvagyon megközelítőleg 800 millió tonna, míg a 2007. évi termelés 1,4 millió t volt – MBFH 2008). Tartalékot jelent a kréta barnaszén Ajkán (2004-től nem termelik, a vagyon 270 millió t-ra tehető) és a várpalotai lignit-előfordulás (1996-tól ezt sem bányásszák, a vagyon 190 millió t). Az ércek közül a kréta–eocén bauxit- és a mangánérc kitermelése jelent komoly lehetőséget. A jelenleg négy működő bauxitbánya (Halimba, Bakonyoszlop, a Sándor-bánya, valamint az óbaroki külfejtés) termelése 0,5 millió tonna; ilyen ütem mellett a vagyon 100 évre elegendő. Körülbelül hasonló időtávra elég az úrkúti mangánércvagyon is (MBFH 2008).

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave