Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


Az antropogén indíttatású karsztvízszintcsökkenés a Dunántúli-középhegységben

Korábban vázoltuk (3.1.3. fejezet) a Hévízi-tó kialakulását. A sok szempontból unikális tavat az antropogén hatás elsősorban a tápláló forrásokon keresztül érintette. Ajó minőségű nyirádi mélyszintű bauxitot ugyanis 1965–1970-től intenzíven bányászni kezdték. A mélyművelés nemcsak a bauxitbányászattal (Halimba, Fenyőfő, Kincsesbánya), hanem a szén- (Tatabánya, Mány, Ajka, Balinka) és mangánbányászattal (Úrkút) is együtt járt, amit nagymértékű bányászati célú vízkiemelés kísért az 1970–80-as években. A Dunántúli-középhegységből kiemelt összes víz mennyisége elérte a 800 m3/perc (13-14 m3/s) értéket (10.5. ábra), ami kétszer akkora volt, mint a Zala közepes vízhozama (6 m3/s). Az 1980-as években a nyirádi vízkiemelés egyedül kb. 5 m3/s volt, és meghaladta a Móri-ároktól nyugatra elhelyezkedő középhegységi karsztvíztároló utánpótlódásának mértékét.

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave