Mezősi Gábor

Magyarország természetföldrajza


A hazai teraszok elhelyezkedése és a kialakulásukat befolyásoló folyamatok

Kisebb-nagyobb teraszmaradványok majd minden nagyobb vízfolyásunk hegyés dombvidéki szakaszán előfordulnak. A legtöbbet tanulmányozott, kiterjedt teraszszintek a Duna mentén húzódnak, a Győr–Tatai-teraszvidéktől a Dunakanyaron át a Pesti-síkságig (1.29. ábra). Előfordul terasz a Hernád, a Sajó, a Rába, a Mura, a Dráva – Bodnár et al. (2009) szerint viszonylag teljes a teraszrendszer a déli oldalon –, illetve a kisebb folyók mentén is. (Különösen igaz ez a Dunába ömlő vízfolyásokra, amelyek teraszai a Duna teraszaival összekapcsolódnak.) Mivel a legteljesebb és leghosszabb teraszrendszer a Duna mentén alakult ki, így a továbbiakban ez lesz a fejezet középpontjában. Meg kell jegyeznünk, hogy minden folyónak egyedi teraszrendszere van, ezért nem egyszerű a párhuzamba állításuk, bár a kialakulásukat befolyásoló tényezők adott időben hasonlóak lehettek.

Magyarország természetföldrajza

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2015

ISBN: 978 963 058 976 5

Magyarország természeti földrajzáról sok nézőpontból számos igényes összefoglalás készült már, ezek azonban sok esetben nem elégítik ki maradéktalanul a természetföldrajzi megközelítést.

Mezősi Gábor könyvének újdonsága abban áll, hogy a természeti tényezők kapcsolódási rendszerének regionális értelemben való megfogalmazására vállalkozik. Azaz a kötetben főként nem a tájakról esik szó, amelyek maguk is integrált egységek, hanem annak - regionális szintű - elemzéséről, hogy az egyes tényezők milyen hatáskapcsolatban állnak egymással.

A könyv ennek megfelelően két nagyobb gondolatkör köré rendezi a mondanivalót. Az első rész Magyarországra vonatkozóan az általános természetföldrajzi kérdéseket tárgyalja, alapvetően elméleti jelleggel. A tárgyalás az egyes tényezőkhöz kapcsolódik, és kiterjed a kialakulás, az alapállapot, a hatófolyamatok, a természetes változási tendenciák elemzésére.

A második, regionális tartalmú rész alkalmazott, gyakorlati jellegű. A bemutatás középpontjában a táji konfliktusok, a környezeti értékek és veszélyek, a sajátos táji adottságok szerepelnek, valamint a hatáskapcsolatok vizsgálata, beleértve a hatások következményrendszerének vázlatát is.

E műfajában újszerű feldolgozás túlmutat a klasszikus ismereteken, egyes szegmenseiben integrált igényű kérdések megválaszolására is vállalkozik, és szándékai szerint tudományos szempontból valóban a földrajz legbelsőbb szakterületéhez illeszkedik. A kötetet egyrészt azoknak ajánljuk, akik hallgatóként doktoranduszként, oktatóként, kutatóként szakmai szempontból érdeklődnek a téma iránt, másrészt mindazoknak a szakembereknek, akiknek munkájuk során a természeti erőforrásokkal és adottságokkal kell sáfárkodniuk, vagy felelősek a környezet „egységes” állapotának fenntartásáért.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mezosi-magyarorszag-termeszetfoldrajza//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave